ביום חמישי האחרון (24.03.11) פורסם בארה"ב מסמך הנחיות למוסדות פיננסיים בנושא פתיחת חשבונות לשגרירויות, קונסוליות וכוחות משימה בינלאומיים. מסמך ההנחיות נוסח ע"י מספר גופים כגון Fincen, המשרד הפיקוח על המטבע (OCC) והבנק המרכזי (Federal Reserve), והוא יחליף מסמך הנחיות באותו שם אשר פורסם בשנת 2004.

מסמך ההנחיות מיועד למוסדות פיננסיים אשר עוסקים במתן שירותים פיננסיים ופתיחת חשבונות לשגרירויות, קונסוליות וכוחות משימה. מסמך ההנחיות מסביר אילו צעדים יש לנקוט לפני פתיחת חשבון כזה ואישורו, לרבות ביצוע הערכת סיכון ויישום נהלים ובקרות הקשורים לאותה דרגת סיכון. עפ"י המסמך, אין הכרח להגדיר חשבונות אלו באופן אוטומטי כחשבונות בסיכון גבוה, אלא יש לבצע הערכת סיכון בהתאם לנתונים של כל חשבון בנפרד. המוסדות הפיננסיים נדרשים להגדיר תוכנית ארגונית להערכת סיכונים בחשבונות אלו וכן ליישום והטמעת נהלים ובקרות בהתאם לדרגת הסיכון שנקבעה. נוסף על כך, ניתנת למוסדות הפיננסיים הגמישות לנהל את הסיכונים בחשבונות אלו במספר דרכים, כמו למשל להחתים את הלקוח על הסכם אשר מבהיר מראש לאיזו מטרה ניתן להשתמש בחשבון, אילו פעולות ניתן לבצע, מהי תקרת הפעולות לאותו חשבון וכד'. בדרך זו, יכול המוסד הפיננסי להקטין את הסיכון בחשבון מסוג זה, ע"י כך שהגביל את הלקוח לשירותים מסוימים בלבד, כמו למשל, תשלום משכורות והוצאות. באופן דומה, יכול המוסד הפיננסי לפתוח חשבונות לעובדי שגרירות או קונסוליה ולבני משפחותיהם, תחת אותם מגבלות ותנאים של שימוש בחשבון אשר מקטינים את הסיכון.

פורסם 2011-03-27