ביום חמישי האחרון (17.03.11) הוגשה הצעת חוק חדשה בפני הועדה לשירותים פיננסיים של הסנאט בנושא הסדרת ההימורים ברשת האינטרנט בארה"ב (H.R.1174). ההצעה הוגשה ע"י ג'ון קמפבל, נציג רפובליקני, בשיתוף עם הנציג הדמוקרטי, בארני פרנק, אשר הגיש ביולי 2010 הצעת חוק דומה (H.R.2267) שלא עברה.

הצעת החוק החדשה, בדומה לקודמתה, מציעה להסדיר את תחום ההימורים ברשת האינטרנט באמצעות תוכנית רישוי פדרלית ובאמצעות הגדרה מראש אילו משחקים יותרו ואילו לא, וכיצד יוענקו רישיונות למפעילי אתרי הימורים תוך הגנה על גולשים ומהמרים מפני הונאה, התמכרות והלבנת הון. הצעה זו כמו הצעות דומות נוספות שהוגשו בסנאט מנסה לבטל את ההסדר החוקי הקיים של איסור כולל על הימורים באינטרנט במסגרת חוק ה-UIGEA.

הצעת החוק החדשה כוללת הגדרות והוראות בנושא מתן רישוי להפעלת אתרי הימורים ומתן שירותי הימורים באינטרנט לאזרחים וגולשים בארה"ב. הרישוי ינוהל ברמה הפדרלית ובכל מקרה יהיה כפוף לחקיקה ספציפית בכל מדינה, כך שאם מדינה מסוימת בארה"ב אוסרת על הימורים באינטרנט בחוק, איסור זה יגבר.

עפ"י ההצעה יוענקו רישיונות ע"י משרד האוצר ומפעילי האתרים ברישוי לא יורשו לקבל הימורים וכספי הימורים מגולשים במדינות או בטריטוריות אינדיאניות בהן נקבע כי הימורים אינם חוקיים. כמו כן, יחול איסור על קבלת תשלומים בכרטיסי אשראי ונקבע כי תנוסח רשימה שחורה של מפעילי אתרי הימורים בלתי חוקיים אשר פועלים ללא רישוי. הרשימה השחורה תעודכן ע"י הממשל האמריקאי ובעלי אתרים שיופיעו בה יהיו חשופים לסנקציות ותביעות. עוד נקבע בהצעת החוק כי הימורים הקשורים למשחקי ספורט ישארו בלתי חוקיים, למעט משחקים שהותרו בחוק כגון מירוצי סוסים.

פורסם 2011-03-22