ארגון ה-FATF פרסם לאחרונה את תוצאות המשוב שקיבל הארגון בנושא טיוטת המלצות ה-FATF. כזכור, טיוטת ההמלצות הופצה למדינות השונות ולמוסדות פיננסיים וארגונים בנקאיים וחוץ בנקאיים בנובמבר 2010, במטרה לאסוף משוב ראשוני מהגורמים השונים אשר כפופים להמלצות ה-FATF לגבי הטיוטה המוצעת לתיקונים ותוספות להמלצות הקיימות. כעת, מפרסם ארגון ה-FATF דו"ח מפורט ובו תגובות ארגונים ומוסדות ברחבי העולם אשר מתייחסים לנקודות שונות בטיוטה ומציינים את תמיכתם או התנגדותם בצירוף נימוקים.

בין המוסדות והארגונים אשר מסרו משוב לטיוטת ההמלצות נמצאים ארגון הבנקאות בקנדה, איגוד הבנקים בבריטניה, בשוויץ, בגרמניה, באוסטרליה, איגוד הבנקים באירופה וכן ארגונים שונים מטעם גופים חוץ בנקאיים כגון חברות ביטוח ונותני שירותי מטבע במדינות השונות. הגורמים אשר מסרו את המשוב התייחסו לנושאים העיקריים שעומדים לתיקון או שינוי בהמלצות ה-FATF: גישה מבוססת סיכון, אנשי ציבור מקומיים לעומת זרים, סריקת העברות אלקטרוניות מול רשימות שחורות, דרישות זיהוי של בעלי שליטה ונהנים ועוד.

בנושא הרחבת ההגדרה והפירוט בנוגע לגישה מבוססת סיכון העירו מספר גורמים במשוב כי פירוט יתר עשוי ליצור פערים בפרשנות של כל דוגמא או כלל בין המדינות השונות, וכמו כן העירו מספר גורמים כי פירוט ומתן דוגמאות לא ישארו בגדר המלצה בלבד, אלא יהפכו לכלל מחייב ותנאי מינימלי אשר יגביר את הנטל על המוסדות הפיננסיים.

בנושא הרחבת הדרישות לזיהוי בעלי שליטה ונהנים ציינו ארגונים רבים, כמו למשל איגוד הבנקאים האוסטרליים והפדרציה הבינלאומית לבנקאות (ibFED), כי הרחבת דרישות הזיהוי היא נטל כבד מידי, משום שישנן בכל מדינה חברות בעלות מבני בעלות מורכבים שאפילו המדינה עצמה אינה דורשת זיהוי מעמיק כל כך. הפדרציה הבינלאומית לבנקאות ציינה כי היא מודאגת שהמלצה זו עפ"י הטיוטה תעביר את הנטל מהגורמים הציבוריים בכל מדינה לגורמים הפרטיים, כלומר, המוסדות הפיננסיים, אשר אינם אמורים לחקור כל ארגון בצורה כה יסודית ועמוקה.

לגבי תיקון ההמלצה בנושא אנשי ציבור ציין איגוד הבנקאים הקנדי (Canadian Bankers Association) כי כוונת ה-FATF לכלול אנשי ציבור מקומיים בהמלצות מבורכת, אך ההפרדה בין אנשי ציבור זרים למקומיים אינה הגיונית ונוגדת גישה מבוססת סיכון. לדברי ארגון הבנקאים הקנדי, אם ייקבע שאיש ציבור זר מסווג כסיכון גבוה אוטומטית ואיש ציבור מקומי נתון לשיקול מקומי של גישה מבוססת סיכון, הרי שיווצר פער בין המדינות השונות, ויווצר מצב לא הגיוני בו איש ציבור ספציפי נחשב סיכון גבוה במדינה אחת וסיכון נמוך במדינה אחרת. נוסף על כך, קיימים מקרים בהם איש ציבור זר מהווה סיכון נמוך ואיש ציבור מקומי מהווה סיכון גבוה, לכן מוטב אם ארגון ה-FATF ינקוט גישה מבוססת סיכון אחידה לגבי אנשי ציבור זרים ומקומיים יחד. ארגון הבנקאים האוסטרליים השיב באופן דומה לגבי נושא זה. לעומת זאת, ארגון הבנקאים השוויצרי (Swiss Bankers Association) טוען כי הרחבת התכולה לאנשי ציבור מקומיים אינה צעד מקובל לדעתו וגם אם תתקבל ההצעה לתיקון המלצה זו, הרי שיצירת קטגוריות של איש ציבור מקומי וזר תכביד על המוסדות הפיננסיים מבחינת עלויות ומשאבים, וזאת לעומת נקיטת גישה מבוססת סיכון קלאסית בנוגע לאנשי ציבור מקומיים או זרים. קבוצת Wolfsberg אשר מסרה משוב לטיוטה גם כן, ציינה כי בנושא אנשי ציבור יש להנהיג גישה מבוססת סיכון הן לגבי אנשי ציבור מקומיים והן לגבי אנשי ציבור זרים, ואין לקבוע מראש כי אדם הוא לקוח בסיכון גבוה רק משום היותו איש ציבור זר. סיווג לקוח כלקוח בסיכון נובע ממכלול של גורמים ולא רק מהיותו איש ציבור זר, וכמו כן, ישנם אנשי ציבור זרים רבים שאינם בסיכון גבוה כלל.

פורסם 2011-03-13