מחלקת המדינה של הממשל האמריקאי פרסמה לאחרונה (03.03.11) את הדו"ח הבינלאומי השנתי לאסטרטגית פיקוח על סמים לשנת 2010 (International Narcotics Control Strategy Report). הדו"ח סוקר כיצד מתמודדות מדינות שונות בעולם עם איום נגע הסמים וסחר בסמים, וכיצד מתמודדות המדינות השונות עם פשיעה הקשורה בסחר בסמים, כגון הלבנת הון ומימון טרור. הדו"ח יוצא מידי שנה בשני כרכים - הראשון מתמקד בנושא הסמים עצמם - גידול, ייצור וסחר, ואילו הכרך השני, מתמקד כולו בנושא הלבנת הון ופשיעה כלכלית.

הכרך השני, העוסק במניעת הלבנת הון ומימון טרור, בוחן מידי שנה את התקדמות המדינות השונות בעולם בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. מידי שנה נבדקת כל מדינה בנושא אכיפה, חקיקה, דיווחים ומלחמה בטרור, והדו"ח מפרט אילו צעדים ננקטו בכל מדינה בנושא ומהם הצעדים העתידיים. בכרך זה מופיעה גם טבלת הסיווג של המדינות השונות לפי רמת סיכון. ישראל מופיעה בסיווג הגבוה Countries/Jurisdictions of Primary Concern לצד רוב מדינות העולם המערבי. סיווג זה אינו אינדיקציה לכשל או חוסר במדיניות מניעת הלבנת הון אלא אינדיקציה לכך שמדובר בכלכלה בהיקף פעילות פיננסית גדולה ומתקדמת, אשר מהווה בעולם המערבי סיכון גבוה יותר או פיתוי גבוה יותר לגורמי הלבנת הון.

הפסקה המתייחסת למדינת ישראל בדו"ח מפרטת את התקדמותה של ישראל במהלך שנת 2010 לרבות התייחסות לבעיית הפשיעה המאורגנת בישראל והמאבק בה. כמו כן, מכילה הפסקה נתונים מספריים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור. בין היתר מצוין כי במהלך החודשים ינואר-נובמבר בשנת 2010 התקבלו ברשות לאיסור הלבנת הון 27,332 דיווחים על פעולות בלתי רגילות ו-960,316 דיווחים על פעולות רגילות. כמו כן, צוין כי במהלך 2010 הוגשו בישראל 19 כתבי אישום בעבירות הלבנת הון וכמו כן היו בשנה זו 13 מקרים של הרשעה בעבירות הלבנת הון. בנושא חילוט כספים צוין כי במהלך 2010 חולטו 1,927,000 ש"ח (אזרחי ופלילי ביחד).

פורסם 2011-03-08