הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה לאחרונה את גיליון מס' 9 של "מידע הון" (פברואר 2011), אשר מרכז וסוקר עדכונים וחדשות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

הגיליון הנוכחי סוקר, בין היתר, עדכוני חקיקה, וביניהם עדכוני סכומים שאושרו בחוק איסור הלבנת הון, וכן צווי איסור הלבנת הון חדשים ומעודכנים שפורסמו ברשומות למנהלי תיקים, חברי בורסה ובנק הדואר.

כמו כן, סוקר הגיליון את טיוטת ארגון ה-FATF בנושא תיקון המלצות הארגון (40+9) וכן פסקי דין אחרונים שהתקבלו בנושא הלבנת הון ומימון טרור.

פורסם 2011-02-15