משרד המשפטים האמריקאי פרסם לאחרונה את סיכום פעולות האכיפה של המשרד לשנת 2010. במהלך 2010 הוטלו ע"י משרד המשפטים האמריקאי קנסות במסגרת הסדרים שונים וחקירות פליליות בנושאים כגון שחיתות, הונאות ני"ע, הונאה, ניצול ילדים, סמים, הפרת סנקציות ועוד. הקנסות וההסדרים בשנת 2010 הסתכמו בסכום של 2.1 מיליארד דולר, כאשר חצי מתוך סכום זה (מיליארד דולר) נגבה במסגרת קנסות ופעולות אכיפה במסגרת החוק למניעת שחיתות עובדי ציבור זרים, חוק ה-FCPA. לדברי משרד המשפטים, מדובר בסכום הגבוה ביותר שנגבה מאז קיומו של חוק זה.

להלן מספר קנסות שהוטלו במהלך 2010 בגין הפרות חוק ה-FCPA:

חברת BAE הבריטית - קנס בסך 450 מיליון דולר (מרץ 2010)

חברת Technip S.A - קנס בסך 240 מיליון דולר (יוני 2010)

חברת Alcatel-Lucent - קנס בסך 92 מיליון דולר (דצמבר 2010)

פורסם 2011-01-25