משרד OFAC, אש מפרסם את הכרזות משרד האוצר האמריקאי, פרסם ביום שישי האחרון (21.01.11) שאלות ותשובות בנושא סריקות מול רשימות OFAC המתייחסות לנושא השמות החליפיים אשר מפורסמים בכל הכרזה על גורם ו/או ארגון. פרסום השאלות והתשובות מאת OFAC נועד להבהיר מהי מדיניות משרד האוצר האמריקאי בכל הקשור לשמות חליפיים ובעיקר בנוגע לשמות חליפיים "חלשים" (Weak Aliases/AKAs).

שמות חליפיים חלשים הם שמות חליפיים אשר מופיעים לעיתים בהכרזות ועשויים לגרום לתוצאות תואמות רבות בשל היותם שמות כלליים או פופולריים. שמות חליפיים חלשים עשויים להיות שמות הכוללים שמות תואר, כינויים או כינויים צבאיים. עפ"י דברי ההסבר למדיניות OFAC בנושא זה, OFAC מוסיף שמות אלו כיוון שהם עשויים לסייע בזיהוי נכון של אותו גורם אך מנגד, מובן וידוע כי אותו שם חליפי חלש עשוי להוביל למספר רב של תוצאות תואמות בעת הסינון. עקב כך, הוחלט ב-OFAC כי שמות חליפיים חלשים יסומנו בהכרזות בסימן מזהה, על מנת לתת אינדיקציה למוסדות המבצעים סריקה כי מדובר בשם חילופי חלש אשר עשוי להעלות תוצאות תואמות רבות.

טרם פרסום המדיניות של OFAC, ביצע המשרד סריקה מלאה של ההכרזות הקיימות, על מנת לבדוק אילו שמות מהווים שמות חליפיים חלשים ולסמנם ככאלה עפ"י קריטריונים כגון מילה פופולרית בשם, שמות תואר (Ahmed The Tall), תואר (Mr./ Dr.), קיומם של מספרים בשם וכד'

שמות חליפיים חלשים סומנו ברשימות OFAC בגרשיים כפולים ("Name") כמו למשל: "HASSAN THE OLD".

לגבי הנחיות למוסדות בנושא סריקה של מול שמות חליפיים חלשים מציינים ב-OFAC כי מוסדות פיננסיים צריכים להחליט בעצמם על מדיניות הסריקה, אך ניתן לומר ש-OFAC לא מצפה ממוסדות לסרוק רק שמות חליפיים חלשים אלא מתכוון ששמות אלו יסייעו בזיהוי גורם בהינתן שמות עיקריים. במקרה שמוסד ייכשל בסיכול העברה בשל קיומו של שם חליפי חלש בלבד ובמידה שאותו מוסד לא יכל לדעת ומקיים מדיניות מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הוא לא יהיה נתון לסנקציות בגין מקרה זה.

פורסם 2011-01-23