J.P. Morgan Chase, הבנק השני בגודלו בארה"ב, הודיע אתמול (12.01.11) כי בכוונתו לסגור את פעילות המחלקה למתן שירותי בנקאות לדיפלומטים המוצבים בניו-יורק ובוושינגטון ולממשלות זרות. הבנק שלח הודעות ומכתבים ללקוחותיו הזרים אשר מנהלים חשבונות ביחידה זו והודיע להם כי פעילות היחידה תופסק בתאריך 31.03.11 וכי מומלץ ללקוחות לפתוח בהקדם חשבונות בבנקים אחרים, על מנת להעביר את פעילותם ולהקל על אי הנוחות.

הבנק לא נימק את החלטתו, אך בעיתון וושינגטון פוסט ציינו כי ניכרת מגמה חדשה בקרב בנקים אמריקאיים לקצץ פעילות ומתן שירותים ללקוחות דיפלומטים זרים. עיתונאים וגורמים בעולם הבנקאות טוענים כי הבנקים האמריקאיים מנסים לקצץ בפעילות זו עקב עלויות גבוהות של ניהול סיכונים ומניעת הלבנת הון ומימון טרור בחשבונות אלו.

פורסם 2011-01-13