ארגון ה-FATF פרסם השבוע מסמך טיפולוגיות חדש בנושא הלבנת הון באמצעות חברות נאמנות ונותני שירותים לחברות. עפ"י ארגון ה-FATF חברות נאמנות מתווכות לא אחת בין מוסדות וחברות בפעולות פיננסיות והעברות כספים וסיכוני הלבנת הון ומימון טרור בסקטור זה דומים באופן ניכר לסיכוני הלבנת הון באמצעות ניצול כלים מתחום החברות והתאגידים.

עפ"י המסמך, המדינות השונות מגדירות באופן שונה מיהו נאמן ומי נחשב גורם למתן שירותים לחברות. ברוב המדינות אשר השתתפו בשאלונים לקראת כתיבת המסמך נאמנים הם לרוב רואי-חשבון, עורכי-דין ו/או חברות ייעודיות לתפקיד זה. בחלק מהמדינות נאמנים ונתוני שירותים לחברות אינם מוגדרים עדיין כנתונים לחובות זיהוי ודיווח ואינם כפופים לחקיקה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, דבר אשר מהווה סיכון לדברי ארגון ה-FATF וגורם לאותה מדינה שלא לעמוד בסטרנדרטים הבינלאומיים ובהנחיות ה-FATF בפרט.

עפ"י ארגון ה-FATF נאמנים ונותני שירותים לחברות עשויים להוות סיכון ממשי להלבנת הון ומימון טרור בשל מעורבותם בהעברות כספים מורכבות בין חברות ובשל העובדה שגורמים אלו עשויים לתווך בין חברות אשר חלקן חברות קש ובכך עשויים לשמש בחלק משרשרת הפיצול והריבוד של מבצעי הלבנת הון באמצעות מכשירים תאגידיים. כמו כן, נאמנים עשויים לשמש כמתווכים להעברות כספי שוחד בין חברות.

פורסם 2010-12-23