המרכז האירופי לזכויות אדם וזכויות חוקתיות (ECCHR) פרסם ביום שישי האחרון (10.12.10) דו"ח בנושא רשימות שחורות והכרזות על ארגוני טרור באירופה ע"י האו"ם והאיחוד האירופי. בדו"ח קורא לחשיבה מחדש, הן משפטית והן פוליטית, ולביטול ההסדר הקיים של רשימות שחורות והכרזות. לטענת המרכז האירופי, ההסדרים הקיימים הביאו להכרזה על מספר רב מידי של גורמים ולהפרה של זכויות אדם ובעיקר הפרה של הזכות להליך הוגן בנושא הכרזות ברשימות שחורות.

הדו"ח פורסם במסגרת שורה של פרסומים תחת הנושא "10 שנים אחרי ה-11 בספטמבר". עפ"י הדו"ח, משטר ההכרזות שנוסד עם החלטת האו"ם 1267 והחלטה 1373, אשר אומצו ע"י האיחוד האירופי ומדינות רבות בעולם, הוא משטר שיש לבטל ולשקול מחדש את המסגרת החוקית והמשפטית להכרזות בנושא טרור ורשימות שחורות, וזאת משום שפסיקות אחרונות באירופה, כמו גם מחקרים ודוחות רבים אחרים, ביקרו בחריפות את הליכי ההכרזה הנוכחיים, בעיקר נוכח העובדה שהמידע עליו מתבססות הרשימות הוא לרוב מידע חסוי, וכי עד להתערבות בתי המשפט לא הובטחו לגורמים המוכרזים הליכים הוגנים להתמודדות עם עצם ההכרזה והתנגדות לה.

לטענת המרכז האירופי לזכויות אדם וזכויות חוקתיות יש ליצור רשות ביקורת להליכי ההכרזה של מועצת הבטחון של האו"ם עקב הטענות שמדובר בחומר חסוי שעל בסיסו מבוצעות ההכרזות. לחילופין יש לקבוע כי ניתן יהיה לבקר ולפקח על הליכי ההכרזה באופן דמוקרטי והוגן במסגרת בתי המשפט הקיימים.

פורסם 2010-12-12