משרד הבטחון הפיץ היום (7.12.10) הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת. ההתאחדות שהוכרזה היא "מרכז השיבה הפלסטיני בלונדון" או בשמותיו החליפיים: "מרכז השיבה הפלסטיני", "מרכז אלעודה הפלסטיני", "אלמרכז אלעודה", "PRC-Palestinian Return", "Al-Awda Center" ו- "Al-Awda Centre".

לארגון שהוכרז שני אתרי אינטרנט ובהם מתבצעים, בין היתר, גיוס חברים וגיוס תרומות. האתרים:

www.prc.org.uk 

www.al-awda.org

פורסם 2010-12-07