משרד הפנים של האיחוד האירופי (Directorate-General for Home Affairs) וה-Eurostat (המשרד לאיסוף סטטיסטיקה באיחוד האירופי) פרסמו לאחרונה דו"ח סטטיסטי בנושא הלבנת הון במדינות האיחוד האירופי. הדו"ח מרכז ומפרט נתונים סטטיסטיים הנוגעים לנושא הלבנת הון לרבות נתונים בנוגע לאכיפה, יישום חקיקה, חקירות, הרשעות, דיווחים ועוד. הדו"ח מתייחס לשנים 2003-2008.

במסגרת הדו"ח מוצגות טבלאות המפרטות את כמות הדיווחים הבלתי רגילים שנמסרו ע"י מדינות האיחוד האירופי, לרבות חלוקה בתוך כל מדינה לדיווחים עפ"י סוג המוסד הפיננסי. כמו כן, מוצגים נתונים לגבי כמות החקירות שהחלו ביוזמת היחידות למודיעין פיננסי ובעקבות דיווחים על פעולות בלתי רגילות, וכן נתונים לגבי מספר המקרים שהסתיימו בהגשת כתבי אישום ובהרשעות בעבירות הלבנת הון באיחוד האירופי, נתונים נוספים שפורסמו הם נתונים לגבי כמות הכספים החשודים שנתפסו ולא הוצהרו בגבולותיהן של מדינות האיחוד השונות, ונתונים סטטיסטייים לגבי הרכבן של היחידות למודיעין פיננסי במדינות האיחוד וכמות כח-האדם בכל יחידה.

להורדת הדו"ח לחץ כאן.

פורסם 2010-11-17