משרד הבטחון הפיץ היום הכרזה חדשה על התאחדות בלתי מותרת. ההתאחדות שהוכרזה היא "אגודת אלברא לאישה הפלסטינית" או בלועזית "Jamaiya Albara". כמו כן מופיעים בהכרזה שמות חליפיים להתאחדות זו בערבית בתעתיק עברי: "ג'מעיה אלבראא ללפתאה אלמסלמה" או "גמעית אלבראא' אלנסויה".

פורסם 2010-10-17