הארגון Global Witness, אשר עוסק בנושאי שחיתות, ניצול אוכלוסיות חלשות ומשאבי טבע, פרסם דו"ח חדש בנושא הקשר בין כספים שמקורם בשחיתות מניגריה ובין בנקים בבריטניה. במסגרת דו"ח זה טוען הארגון כי בנקים כגון: Barclays, NatWest, RBS, HSBC ו-UBS הסכימו לקבל כספים שמקורם בשחיתות מפוליטיקאים בניגריה בין השנים 1999-2005. לדברי הארגון, הועברו לבנקים אלו מיליוני פאונדים שמקורם בשחיתות ואשר תרמו לבזיזת משאבי הטבע והעוני בניגריה.

הדו"ח אשר מציג ראיות ופירוט מקרים וכספים ושהועברו לבנקים בבריטניה מבוסס על ניתוח מסמכים משפטיים ותביעות משפטיות שהתנהלו בבריטניה. הדו"ח מציין כי בנקים בריטיים איפשרו למנהיגים בניגריה להעביר מיליוני פאונדים לבריטניה, ועקב כך הוגשו מאוחר יותר תביעות מצד ממשלות ניגריה להשבת אותם כספים בטענה כי מדובר בכספים השייכים למדינה ולתושביה, ואשר נגזלו במרמה וכתוצאה משחיתות ע"י פוליטיקאים וראשי מדינות לשעבר כגון: Dieypreye Alamieyeseigha ו-Joshua Dariye. באחד המקרים המפורטים בדו"ח מציין הארגון כי בנק Royal Bank of Scotland איפשר למושל לשעבר Alamieyeseigha להעביר לחשבונו בבריטניה 2.7 מיליון פאונד, אשר לפי ביהמ"ש הבריטי לפחות חצי מהם מקורם בשוחד. Alamieyeseigha נעצר ב-2005 והואשם בעבירות שחיתות ושוחד. בביתו בבלונדון נמצאו כמעט מיליון פאונד במזומן.

הארגון מביע דאגה מכך שה-FSA, הרשות הבריטית לפיקוח על מוסדות פיננסיים, לא נקטה שום צעדים בנידון כנגד הבנקים, למרות הרגולציות והחקיקה הברורה בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, המחייבת בנקים לזהות את לקוחותיהם ולברר את מקור הכספים. אחת ממסקנות הדו"ח עפ"י ארגון Global Witness היא שישנו צורך ברור באכיפה מוגברת נגד הבנקים על מנת למנוע זרימה של כספים שמקורם בשחיתות מחוץ למדינות כגון ניגריה ועל מנת להגן על משאבי הטבע וכספי האזרחים במדינות אלו.

פורסם 2010-10-11