נשיא ארה"ב, ברק אובאמה, חתם לאחרונה על צו נשיאותי חדש אשר מסמיך את הממשל האמריקאי להטיל סנקציות נגד גורמים איראניים החשודים בהפרת זכויות אדם. עפ"י הצו החדש יוטלו סנקציות כנגד גורמים אשר היו מעורבים או סייעו בדרך כלשהי להפרת זכויות אדם ביום הבחירות האחרונות לממשל האיראני (12.6.2009) או אחריו.

צו נשיאותי זה מצטרף אל הצווים הקיימים המאפשרים לממשל להכריז ברשימות OFAC על גורמים הקשורים במימון טרור ולהורות על הקפאת נכסיהם של אותם גורמים מוכרזים. כמו כן, מצטרף הצו החדש לחקיקה קיימת ורגולציות המטילות סנקציות על איראן וביניהן חוק ה-IEEPA האוסר סחר עם איראן והחוק החדש המאגד את הסנקציות המורחבות נגד איראן, חוק ה-CIASDA אשר פורסם במהלך החודש האחרון.

הצו הנשיאותי החדש פורסם במקביל לרשימה ראשונית של גורמים הקשורים להפרת זכויות אדם באיראן אשר הוכרזו מיד לאחר חתימת הנשיא האמריקאי על הצו ונוספו לרשימות OFAC. בין היתר, הוכרזו ברשימות OFAC שר המודיעין האיראני, שר הרווחה, שר הפנים, התובע הכללי ומפקד כוחות המשטרה באיראן. עקב הכרזם של גורמים אלו ברשימות OFAC, יוקפאו נכסים או כספים של הגורמים המוכרזים בארה"ב, ככל שישנם כאלה.

פורסם 2010-10-03