משרד האוצר האמריקאי ו-OFAC פרסמו במהלך השבוע שעבר תקנות חדשות בנושא הסנקציות נגד איראן (Iranian Sanction Regulations). התקנות החדשות נוסחו בעקבות חוק חדש אשר מאגד את הסנקציות נגד איראן, חוק אשר נקרא "the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010" או בקיצור CISADA. החוק עבר בקונגרס ביוני האחרון, ובין היתר נקבע בו כי OFAC תהיה אחראית לניסוח תקנות מטעם החוק עבור מוסדות פיננסיים. מטרת החוק היא לעודד בנקים זרים שלא לקיים קשרים עם איראן או גופים איראניים ולדרוש מהם לקיים בדיקות נאותות מוגברות לחברות אשר עשויות לסייע לאיראן במטרה להימנע מקנסות או סנקציות מצד ארה"ב אשר ימנעו מהם לשמש כבנקים קורספונדנטים.

התקנות קובעות, בין היתר, באילו תנאים ייפתחו חשבונות קורספונדנטים בבנקים בארה"ב ע"י בנקים אשר נתנו סיוע בדרך זו או אחרת לאיראן. עפ"י הוראה כללית בחוק החדש, למוסדות פיננסיים בארה"ב אסור כעיקרון לפתוח חשבון קורספונדנט לבנק זר אשר מעניק סיוע או שירותים לאיראן. בכוונת OFAC לפרסם בעתיד הקרוב רשימה של בנקים זרים המסייעים לאיראן בנספח A לתקנות.

נוסף על הוראות הקשורות לבנקים זרים קובע חוק ה-CISADA כי על בנקים בארה"ב לנקוט במספר צעדים קבועים מראש על מנת לוודא כי בנק זר הקשור אליהם בשירותים קורספונדנטים אינו בנק המסייע או נותן שירותים לחברות איראניות או לממשל האיראני. עפ"י הערכות, הוראות אלו צפויות להכביד על בנקים בארה"ב, אולם תקנות הקשורות לסעיף זה טרם פורסמו ולא ניתן תאריך יעד לתחולת הוראה זו על הבנקים בארה"ב.

פורסם 2010-08-26