ביום ראשון האחרון (22.08.10) פורסם כי בית המשפט המחוזי בתל אביב זיכה את הנאשמים בפרשת הדסק הרוסי בבנק הפועלים אשר הואשמו ב-15 סעיפים אישומים בעבירות על סעיפים 3(ב) ו-7 לחוק איסור הלבנת הון. הנאשמים, אליק לדר ויעקב סברדליק, שימשו כמנהל דסק חבר המדינות ומנהל קשרי הלקוחות בדסק זה בבנק הפועלים בסניף הירקון בתל אביב. השניים הואשמו כי "פעלו במשותף עם לקוחות למסירת פרטים כוזבים בדבר זהות הנהנים בחשבונות, על מנת לרמות רשויות האכיפה בישראל, תוך מסירת דיווחים כוזבים לרשות לאיסור הלבנת הון". כמו כן הואשמו לדר וסברדליק כי "היו מודעים לרצונם של הלקוחות להסתיר זהותם כבעלי חשבונות בנקאיים בארץ, ואשר כך, הציעו ללקוחות מספר דרכי פעולה שכולן אמורות לממש רצון ההסתרה. הבנק הציע ללקוחות לנהל החשבונות באמצעות חברות "אופשור" ו/או חשבונות תחת שם בדוי ו/או חשבונות נאמנות וכיו"ב כלים בנקאיים לגיטימים, שהחוק לא אסר בלבד שהרשות לאיסור הלבנת הון תדווח בפרטים הנכונים ובזהות הנהנים בחשבונות."

במסגרת הכרעת הדין מתח השופט דוד רוזן ביקורת חריפה על הפרקליטות על כך שלא העבירה מיד לאחר כתב האישום ובמשך תקופה ארוכה מסמכים וחומר חקירה לעיון ההגנה של הנאשמים. במהלך המשפט הגישו באי כוחם של הנאשמים בקשה לביטול כתב האישום בשל טענה של הגנה מן הצדק, אשר לפיה מהווה התנהלות הפרקליטות כלפי הנאשמים פגיעה בזכותם להגן על עצמם ולפיכך מצדיקה ביטול כתב האישום כולו.

בהכרעת הדין כתב השופט רוזן כי אלפי מסמכים לא הועמדו לרשות ההגנה וכי מדובר בפגיעה ממשית ביכולתם של הנאשמים לקיים את הגנתם. כמו כן ציין השופט כי המסמכים הועברו למעלה משנה לאחר הגשת כתב האישום ובשלב שלאחר סיום שמיעת עדותם של עדים מרכזיים. ברור לבית המשפט לפיכך כי ההגנה שניתנה לנאשמים אינה אותה הגנה שהיתה ניתנת לו נמסר כל חומר החקירה בזמן וכי התנהגות המדינה הנה התנהגות "נפסדת, הפוגעת באופן ממשי בתחושת הצדק וההגינות".

בסיכומה של הכרעת הדין החליט השופט רוזן לקבל את טענת ההגנה מן הצדק ולבטל את כתב האישום, וכן קבע גם לגופו של עניין כי יסודות העבירות לא הוכחו ולפיכך לא נותר לבית המשפט אלא לקבוע כי הנאשמים זכאים.

בעקבות הכרעת הדין ציינו גורמים בפרקליטות כי המדינה תשקול לערער על הכרעת הדין.

ת"פ 40279/08 מדינת ישראל נ' אליק לדר ואח'

פורסם 2010-08-24