בנק Barclays PLC, הבנק השלישי בגודלו בבריטניה, פרסם לאחרונה בימים האחרונים הצהרה לפיה נמצא הבנק במגעים להסכם מול רשויות הממשל האמריקאי, וזאת בעקבות חקירת העברות כספים שבוצעו ע"י הבנק למדינות הנמצאות תחת סנקציות של הממשל האמריקאי. עפ"י הצהרת הבנק, הבנק ערך בדיקה וחקירה משלו, במסגרתה נתגלו העברות אלו, ותוצאות החקירה הועברו ביוזמת הבנק הן למשרד המשפטים האמריקאי והן למשרד התובע הפדרלי במחוז מנהטן, ולרשויות נוספות.

עפ"י הצהרת Barclays, הבנק הקצה סכום בסך של כ-307 מיליון לצורך הסכם הפשרה מול הרשויות האמריקאיות, וקיימת הערכה כי הסכם כזה ייחתם במהלך השבועות הקרובים, ואז יפורסם סכום הקנס אותו ישלם הבנק.

פורסם 2010-08-11