החטיבה האמריקאית של HSBC Holdings PLC דיווחה לרשות האמריקאית לניירות ערך, ה-SEC, כי היא נמצאת תחת חקירה בחשד להפרת חוקי מניעת הלבנת הון והנחיות OFAC. עפ"י הדיווח קיבלה HSBC צווי חקירה מחבר מושבעים ובקשות נוספות למידע ממשרד המשפטים האמריקאי. HSBC Holdings נחקרת בחשד להפרת חוקי ה-BSA, וכן בחשד להפרת הנחיות מניעת הלבנת הון והנחיות OFAC.

עוד בדיווח ל-SEC ציינה HSBC כי החקירה מתיחסת בעיקר לשירותי העברת מזומנים ע"י HSBC וכי החברה עשויה לעמוד בפני קנס או פעולת אכיפה רשמית אחרת מצד רשויות האכיפה האמריקאיות.

פורסם 2010-08-05