משרד האוצר הבריטי והבנק המרכזי בבריטניה (Bank of England) פרסמו בסוף השבוע האחרון (29.07.10) הודעות על צווי הקפאת נכסים וחידוש סנקציות בנושא טרור ומימון טרור נגד חמישה בכירי חמאס. עפ"י הודעת משרד האוצר הבריטי, מדובר בהכרזות ישנות שתוקפן חודש ולפיכך מזהיר משרד האוצר הבריטי כי חל איסור להעביר כספים לגורמים המנויים ברשימה ו/או לבצע פעולה אשר עשויה להיות לטובתו ולזכותו של אחד מגורמים אלו ישירות או בעקיפין.

Bank of England פרסם הודעה דומה לגבי חמשת בכירי החמאס וציין כי הם נחשבים ע"י משרד האוצר הבריטי כמי שמעורבים בתכנון וביצוע מעשי טרור, וכמי שמסייעים או מבצעים בעצמם מעשי טרור, ולפיכך הבנק המרכזי מתריע כי על כל מוסד פיננסי בו קיים חשבון על שם אחד מהגורמים ברשימה להקפיא את החשבון והכספים ולדווח על כך מיידית למשרד האוצר ולבנק המרכזי.

חמשת בכירי החמאס המנויים בצווים אלו הם: עימאד ח'ליל אל-עלאמי (AL-ALAMI, IMAD KHALIL), אוסאמה חמדאן (HAMDAN, USAMA), מוסא אבו-מרזוק (MARZOUK, MUSA ABU), חאלד משעל (MISHAAL, KHALID) ועבד אל-עזיז רנטיסי (RANTISI, ABDEL AZIZ).

פורסם 2010-08-01