הועדה לשירותים פיננסיים בקונגרס האמריקאי אישרה אתמול (28.07.10) את הצעת החוק לרישוי הימורים באינטרנט. הצעת החוק, אשר אם תתקבל, תביא לביטול החוק לאיסור הימורים ברשת בארה"ב (חוק ה-UIGEA), קובעת כי רשויות הממשל הפדרלי בארה"ב יעניקו רישיונות להפעלת הימורים ברשת האינטרנט בארה"ב לחברות אשר יעמדו בתנאי הרישוי. הצעת חוק נוספת אשר עומדת לדיון בקונגרס בימים אלו, תסדיר מצד שני גביית מיסים ע"י ה-IRS מחברות אשר יקבלו רישוי ויפעילו משחקי פוקר והימורים נוספים ברשת.

עפ"י הצעת החוק, יותרו משחקי פוקר ומשחקים נוספים באמצעות רשת האינטרנט, אך הימורים הקשורים למשחקי ספורט יישארו אסורים עפ"י חוק. נוסף על כך, כוללת הצעת החוק הוראות לגבי הגנה על ילדים ומניעת התמכרות להימורים. חברות אשר יקבלו רישוי מהממשל הפדרלי יידרשו לפעול למניעת הימורים ע"י קטינים, וכן יידרשו לפעול למניעת הלבנת הון והונאה באמצעות אתרי ההימורים אותם יפעילו.

הצעת החוק כוללת אופציה עבור מדינות בארה"ב שיחפצו בכך לקבוע שמדינתן לא תיכלל במסגרת הרישוי והרישיונות שיינתנו, ולקבוע שהאיסור על הימורים ברשת האינטרנט ימשיך לחול בגבולות השיפוט שלהן.

פורסם 2010-07-29