ארגון Transparency International, העוסק בחקר ובמאבק בשחיתות בינלאומית, פרסם אתמול (28.07.10) את הדו"ח השנתי למעקב אחר יישום אמנת ה-OECD בנושא שחיתות עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות. הדו"ח מסכם אחת לשנה את התקדמותה (או אי התקדמותה) של כל מדינה ביישום אמנת ה-OECD באמצעות חקיקה ואכיפה.

ישראל מדורגת עפ"י הדו"ח בדרגת האכיפה הנמוכה ביותר: Little or No Enforcment. בעמוד 39 לדו"ח ישנו פירוט לגבי מדינת ישראל ובו מוזכרות פרשות שהופיעו בעיתונות והגיעו או לא הגיעו לבית המשפט, וכן מצוין מצב החקיקה יחסית לדרישות ה-OECD. הדו"ח מזכיר פרשות הקשורות לגורמים בישראל, אשר התרחשו בישראל או במדינות אחרות. בין היתר, מוזכרת פרשת השופט לשעבר, דן כהן, אשר חשוד כי קיבל שוחד מחברת סימנס העולמית כאשר כיהן כיו"ר ועדת המכרזים של חברת החשמל. כמו כן מצוין בדו"ח כי במהלך חודש יולי פרסמו רשויות הבטחון של הודו המלצה להכניס לרשימה שחורה את שמותיהן של 6 חברות ישראליות, כולל התעשיה הצבאית, בחשד לתשלומי עמלות בלתי חוקיים למנכ"ל מפעלי החימוש בהודו.

בנושא חקיקה מציין הדו"ח את תיקונו של חוק העונשין ביוני 2008 אשר קבע כי מתן שוחד לעובד ציבור זר ייחשב כעבירה פלילית. הדו"ח ממליץ למדינת ישראל להגביר את השקיפות והמידע בנושא פרשות שחיתות וחקירות שחיתות, מאחר שנכון להיום אין גישה לציבור למידע הקשור בחקירות שחיתות. כמו כן, הדו"ח ממליץ להגיבר את האכיפה ולהעלות את סכומי הקנסות. מהתעשיה הבטחונית ומחברות ציבוריות בישראל נדרש ליישם בקרות ותהליכי פיקוח לאיתור מקרי שוחד ולמניעת תופעת השוחד.

פורסם 2010-07-29