מועצת האיחוד האירופי אישרה אתמול (26.07.10) שורה של סנקציות חדשות כנגד איראן. הסנקציות וההכרזות שפורסמו אתמול רחבים ומקיפים יותר מהסנקציות האחרונות שהוטלו ע"י האו"ם. בין היתר, נקבע איסור על מדינות האיחוד לעבוד מול בנקים איראניים או מול חברות ביטוח איראניות.

רשימת החברות, הגופים והאנשים שהוכרזו כוללת מספר בנקים נוספים, וכן שלוחות של בנקים איראניים באירופה ובמזרח הרחוק. לדוגמא, הוכרזו ברשימת הסנקציות האחרונות  Bank Saderat PLC ו- Persia International Bank PLC, אשר שניהם שלוחות או חברות בת של בנקים איראניים, אשר פועלים בבריטניה ורשומים בה. כמו כן, הוכרזו חברות מתחום האנרגיה והתשתיות, וחברות אשר שימשו כחברות קש להסוואת פעילותם של בנקים, כגון Melli ו-Saderat, ושל חברות איראניות בתחום האנרגיה, הבנייה והתובלה. החברות שהוכרזו פעלו במדינות שונות כגון: ארה"ב, ונצואלה, אפגניסטן, איראן, בריטניה, בחריין ועוד. סך הכל הוכרזו כ-90 חברות פרטיות.

בין האנשים שהוכרזו ברשימה נמצאים בעלי תפקידים בחברות איראניות, חברי דירטוריון בבנקים ומוסדות פיננסיים, ובעלי תפקידים כגון ראש רשות התובלה, ראש כוחות התעופה ועוד.

פורסם 2010-07-27