פרלמנט האיחוד האירופי צפוי לאשר במהלך השבוע הבא באופן סופי את ההסכם המתוקן בנושא שיתוף מידע והעברת מידע מה-SWIFT לרשויות הממשל האמריקאי לצורך חקירות טרור ומימון טרור. ההסכם המתוקן אושר השבוע בועדה לזכויות אזרח של פרלמנט האיחוד האירופי ונחתם ע"י השר לענייני פנים באיחוד האירופי. כעת מעריכים גורמי ממשל בארה"ב כי פרלמנט האיחוד יחתום על הנוסח הסופי וההסכם ייכנס לתוקפו, לאחר שהוסרו המכשולים.

ניסוח ההסכם המתוקן הוא תוצאה של משא ומתן ארוך ומגעים דיפלומטיים בין ארה"ב למדינות האיחוד, וזאת לאחר שבפברואר האחרון דחה הפרלמנט האירופי את נוסח ההסכם וקבע כי הוא מפר את חוקי הגנת הפרטיות באיחוד ואינו מבטא איזון הולם בין האינטרס לבטחון ומניעת טרור ובין זכויות היסוד ובעיקר פרטיות האזרחים מנגד.

כזכור, ביולי 2007 חתמו מועצת האיחוד האירופאי ומשרד האוצר האמריקאי על הסכם זמני ביניהן אשר מסדיר שיתוף פעולה והעברת מידע פיננסי ממערכת ה-SWIFT למשרד האוצר האמריקאי לצרכי חקירה ומלחמה בטרור. הצורך בהסכם נבע ממתיחות בין הצדדים, לאחר שבמהלך 2006 נחשף כי SWIFT העבירה בחשאי מידע פיננסי למשרד האוצר האמריקאי, בניגוד לחוקי הגנת הפרטיות החלים בתחומי האיחוד האירופאי. עפ"י תנאי ההסכם הזמני  חברת SWIFT הבלגית העבירה מידע לרשויות הממשל האמריקאי, ובתמורה התחייבה ארה"ב לשמירה על פרטיות, אבטחת המידע ושימוש במידע לצורך חקירות טרור בלבד. כמו כן, מונה משקיף חיצוני אשר בדק את יישום ההסדר ופיקח עליו עבור האיחוד האירופי. לאחר שפג תוקפו של ההסכם הזמני החלו מגעים ומו"מ לניסוח הסכם ארוך טווח וקבוע בין האיחוד האירופי לארה"ב.

פורסם 2010-07-07