AUSTRAC, היחידה למודיעין פיננסי, אשר מרכזת את הדיווחים ממוסדות פיננסיים וגורמים נוספים באוסטרליה, פרסמה את דו"ח הטיפולוגיות השנתי בנושא הלבנת הון. הדו"ח, אשר מתפרסם אחת לשנה, מרכז טיפולוגיות בולטות מהשנה האחרונה, וסוקר את המגמות העיקריות והסיכונים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

בדו"ח הטיפולוגיות של Austrac לשנת 2010 מציינת Austrac את המגמות הבולטות לשנת 2010 ואת הסיכונים הגדולים בנושא הלבנת הון ומימון טרור. בפרק זה (Current and emerging threats) ניתן לראות כי כמו בדוחות אחרים, גם ב-Austrac הסיכונים הבולטים ביותר להלבנת הון ומימון טרור קשורים להלבנת הון באמצעות מסחר ולשיטות תשלום אלקטרוניות.

האיומים הבולטים הם: הלבנת הון באמצעות מסחר, הברחות מזומן דרך מעברי גבול, הלבנת הון באמצעות Money Mules (גורמים שלישיים) והלבנת הון באמצעות מכשירי תשלום חדשים.

מכשירי התשלום החדשים המהווים סיכון גבוה להלבנת הון הם: כרטיסי חיוב נטענים וכרטיסי מזומן, אתרי כסף אלקטרוני (כמו למשל E-money ו-E-gold) ומערכות לחיוב תשלומים באמצעות טלפונים סלולאריים.

פרק הטיפולוגיות (Case Studies) מכיל 31 מקרים המסווגים לפי קבוצות שונות וביניהן: שירותי בנקאות, שירותי מטבע, הימורים, הלוואות, שוק ההון ועוד.

באחד המקרים (מקרה מס' 23) מתוארת חקירה במהלכה נחשפה רשת בינלאומית להלבנת הון וסחר בסמים אשר העבירה מזומן ממכירת סמים באוסטרליה לטייסים ויאטנמים אשר עבדו בקווי תעופה מאוסטרליה לויאטנם. הכספים הועברו לטייסים דרך נותני שירותי מטבע שעבדו עם הרשת, ובאמצעות אותם טייסים הועברו לגורמים בויאטנם כספים בסך של כ-10 מיליון דולר אוסטרלי במשך שנה אחת.

במקרה אחר (מקרה מס' 14), נעצרו שני חשודים אשר פיצלו הפקדות בסך כולל של מיליון דולר אוסטרלי. השניים עברו במשך חודש אחד ביצעו השניים 19 משיכות מחשבון בנק א', אשר כולן מתחת לסף הדיווח. במקביל, הפקידו השניים באותו חודש 125 הפקדות מזומן נוספות לבנק אחר, שאף הן בסכומים מתחת לסף הדיווח. השניים נעצרו ע"י הרשויות בעקבות הצלבת דיווחים על פעולות חשודות שנמסרו משני בנקים שונים. הם הואשמו וחויבו להשיב כספים בסכום כולל של 1.18 מיליון דולר אוסטרלי.

פורסם 2010-07-04