משרד הבטחון פרסם היום הודעה על ביטולן של שתי הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות והסרתן מרשימת ההכרזות. ההכרזות שבוטלו הן:

1. הסהר האדום באמירויות/מאע"מ - הוכרזה בתאריך 26.05.08

2. מוסד השיח' מחמד בן ראשד אלמכתום - הוכרזה בתאריך 26.05.08

פורסם 2010-06-01