הרשות לשירותים פיננסיים בבריטניה (FSA) פרסמה לאחרונה דו"ח  בשם The Small Firms Financial Crime Review. הדו"ח מרכז ממצאי סקר וביקורת בקרב חברות וארגונים קטנים ובינוניים (SMB) בנושא יישום רגולציות ונהלים למניעת הלבנת הון ופשיעה כלכלית. הסקר בוצע בקרב שוק זה בעקבות דו"ח ביקורת של ה-FATF לגבי בריטניה משנת 2007, וכן בעקבות ביקורת של משרד המבקר הלאומי בבריטניה (National Audit Office), אשר ציינו כי במסגרת עבודת ה-FSA לא הוקצו מספיק משאבים ומאמצים להפצת ידע ומומחיות בקרב חברות קטנות ולהבטחת ציות ויישום רגולציות ע"י חברות בסדר גודל זה.

במסגרת הסקר שבוצע ע"י הרשות לשירותים פיננסיים נבחרו ונבדקו כ-159 חברות (מתוך 16,500 חברות קטנות ובינוניות שנמצאות תחת סמכות הפיקוח והביקורת של ה-FSA), ולגביהן נבדקו הפרמטרים הבאים:

1. אילו תהליכים ונהלים הוטמעו למניעת הלבנת הון, האם יושמו החוקים והרגולציות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור?

2. האם ובאיזו מידה התייחסה כל חברה למדריך ה-JMLSG בנושא מניעת הלבנת הון ויישום רגולציות.

3. תפקידו וסמכותו של קצין הציות בארגון, והאם ישנו בעל תפקיד כזה.

4. בדיקת משטר הדיווח ל-SOCA ותהליכי הדיווח על פעולות חשודות.

ממצאי הסקר הצביעו על רמה סבירה של יישום נהלים ורגולציות. רוב החברות יישמו כללים בנושא "הכר את הלקוח" וביצעו תהליכים של בדיקות נאותות, אולם מעט מאוד חברות מהחברות שנבדקו ביצעו בדיקות נאותות מורחבות לגבי לקוחות בסיכון גבוה. כמו כן, הצביעו הממצאים על כך שחברות רבות בסקטור היו בעלות ידע חסר בנושא סנקציות וסינון לקוחות מול רשימות, או שהיו בעלות ידע אך לא הטמיעו מספיק את הכללים בנושא. עוד צוין ע"י ה-FSA כי רוב החברות הסתמכו על נהלים מוכנים וקבועים מטעם חברות ביקורת חיצוניות, אך לא התאימו את הנהלים והתהליכים הקבועים למוצרים הספציפיים ולא יישמו סקר סיכונים ספציפי למוצרים ולשירותים הניתנים על ידם.

פורסם 2010-05-27