משרד הבטחון הפיץ הבוקר הכרזות חדשות על התאחדויות בלתי מותרות. ההתאחדות הראשונה שהוכרזה היא אגודת "דאר אלאיתאם" בבית אומר או בשמה החלופי האגודה לטיפול ביתומים בבית אומר. אגודה זו מופיעה במאגר התמיכה של ארגון אינטרפל וקיבלה מהארגון כספים בעבר. כמו כן, בתחילת אוגוסט 2008 פשט צה"ל על משרדי האגודה ועצר חמישה חשודים. שבועיים לאחר הפשיטה, פשטה על משרדי האגודה גם משטרת הפת"ח.

ההתאחדות השניה שהוכרזה מכונה "ג'יהאד הבינוי" או בשמה בלועזית "Jihad albana". חשוב לציין כי בהכרזה בהופצה ע"י משרד הבטחון חלה טעות כתיב בשם התאחדות זו - בהכרזה רשום "ג'יאהד הבינוי" במקום "ג'יהאד הבינוי". כמו כן, יש לציין כי שם ההתאחדות בלועזית עפ"י רשימת OFAC ועפ"י מקורות נוספים הינו Jihad Al-Binaa או |Jihad Al-bina.

ג'יהאד הבינוי היא חברת בניה אשר הוקמה ומתופעלת ע"י ארגון החיזבאללה בלבנון. החברה הוכרזה ע"י משרד האוצר האמריקאי ברשימות OFAC בפברואר 2007. משרד האוצר האמריקאי ציין בעת ההכרזה כי החברה מנוהלת ע"י בכירים בארגון החיזבאללה ומנוצלת למטרות הארגון, לרבות ע"י בניה בשטחי בינוי אזרחיים על מנת לצבור תמיכה ופופולאריות בקרב האוכלוסיה בלבנון.

פורסם 2010-05-26