הרשות הבריטית לשירותים פיננסיים (FSA) פרסמה לאחרונה דו"ח בשם Anti-Bribery & Corruption in Commercial Insurance Brokery. הדו"ח בוחן ובודק כיצד מתמודדות חברות ביטוח מסחריות עם סיכוני שוחד ושחיתות, ואילו בקרות ונהלים מיושמים על מנת למנוע ולצמצם סיכונים אלו.

עפ"י ה-FSA נמצאו עדויות רבות לכך שההכשרה וההדרכה בנושא סיכוני שוחד ושחיתות אינם מספקים. כמו כן, מציינים ב-FSA כי במקרים רבים לא מוטמעת תוכנית ארגונית למניעת שחיתות ותשלומי שוחד ולא מיושמים נהלים ובקרות לגבי תשלומים באמצעות צד ג', המהווים סיכון מובהק בנושא זה. לדעת ה-FSA, נדרשות בדיקות נאותות מורחבות יותר מהנהוג היום בחברות הביטוח לגבי גורמים שלישיים המעורבים בהעברות תשלומים. כמו כן צוין בדו"ח כי במקרים רבים לא מיושמת מדיניות מבוססת סיכון אשר הכרחית לניהול סיכונים הקשורים בשוחד ושחיתות.

פורסם 2010-05-23