כ-190 נפגעי טרור ובני משפחותיהם הגישו תביעה בבית המשפט הפדרלי ביוסטון, טקסס, כנגד חברות מסחריות אשר קנו או מכרו נפט השייך למשטרו של סדאם חוסיין. טענת התובעים היתה כי בעצם המסחר עם משטרו של סדאם חוסיין, בין אם באופן עצמאי ובין אם במסגרת תוכנית Oil For Food, סייעו החברות הנתבעות להעברת כספים ממשטרו של חוסיין לארגון החמאס, ובכך למעשה סייעו לביצועם של 21 התקפות הטרור בהן נפגעו התובעים ובני משפחותיהם.

מרבית התובעים אינם אזרחי ארה"ב ולפיכך הסתמכה התביעה ברובה על חוק ה-Alien Tort Act המאפשר לאזרחים זרים לתבוע נזקים בגין הפרת חוק בינלאומי בבתי משפט פדרליים בארה"ב, וזאת בתנאי שהנתבעים ביצעו חלק מהעבירה בארה"ב או מנהלים עסקים בארה"ב באופן קבוע, וכן בתנאי שהוכח קיומו קשר סיבתי רציף וברור בין המעשה לנזק.

הנתבעים הגישו בקשה לדחיית התביעה על הסף בטענה שהתביעה אינה עומדת בתנאי הסף ואינה מראה קשר סיבתי סביר ורציף אותו יכול בית המשפט לבדוק. השופטת Lee Rosenthal אשר דנה בבקשה, קיבלה את רוב טענות הנתבעים וקבעה כי התביעות יידחו על הסף, בשל אי הוכחת קשר סיבתי רצוף בין רכישת הנפט או מכירתו ובין מימון פיגועי הטרור של ארגון החמאס. עוד ציינה השופטת כי התובעים מראים כוונה של הנתבעים לסחור בנפט ואינם מצביעים על כוונה כלשהי לסייע לארגוני טרור.

כאמור, נפסק כי כלל התביעות במסגרת מקרה זה יידחו על הסף. לגבי תביעות הנסמכות על חוק ה-ATA, נקבע כי תינתן לתובעים ארכה זמנית לתקן את כתב התביעה ולהגישו מחדש אם יוכלו להוכיח קשר סיבתי ברור ורציף יותר.

Abecassis v. Wyatt, 2010 WL 1286871

פורסם 2010-05-23