אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם לאחרונה בשיתוף עם הרשות לאיסור הלבנת הון חוברת הסבר עבור נותני שירותי מטבע ובה הנחיות והסברים לגבי החובות והדרישות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

מטרת החוברת היא להסביר לנותני שירותי מטבע כיצד מתבצעים הליכי הרישום כנותני שירותי מטבע, מהם הנהלים והחובות החלים על נותני שירותי מטבע ומהן חובות הזיהוי והדיווח. בחוברת הסברים מפורטים לגבי זיהוי לקוחות, רישום פרטים ושמירת מסמכים. כמו כן, מכילה החוברת מידע לגבי דיווחים רגילים ובלתי רגילים ודיווחים הקשורים לאיסור מימון טרור. נוסף על כך, ישנם בחוברת ההסבר גם הסברים ודוגמאות לגבי השאלה מהי פעולה בלתי רגילה, מתי יש לדווח, וכיצד יש למסור דיווחים לרשות.

פורסם 2009-11-19