קבוצת וולפסברג, קבוצה אשר עוסקת בקביעת סטנדרטים ועקרונות למניעת הלבנת הון ומורכבת מנציגי 12 הבנקים הגדולים בעולם, פרסמה לאחרונה (09.11.09) הצהרה בנושא סינון, ניטור ופיקוח ע"י מוסדות פיננסיים בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור.

המסמך הוא למעשה גרסה מתוקנת של הצהרה באותו נושא שפורסמה ע"י קבוצת וולפסברג בשנת 2003. מטרתה של ההצהרה החדשה היא להתמודד עם עדכוני טכנולוגיה שנעשו מאז וליישם בנוסף גישה מבוססת סיכון בכל מה שקשור לניטור ופיקוח על פעולות פיננסיות. המסמך מיועד למוסדות פיננסיים ומנחה כיצד לפתח ולנהל תהליכים ונהלים לניטור העברות כספים בזמן אמת ופיקוח על העברות כספים.

בנושא ניטור תשלומים בזמן אמת (סעיף 4) מציינים בוולפסברג כי המוסדות הפיננסיים נדרשים לסנן בזמן אמת רק מול רשימות אמברגו וסנקציות ורשימות דומות מטעם רשויות שלטוניות כנדרש בחוק. המשמעות היא, כי אין חובה לסרוק בזמן אמת מול רשימות אנשי ציבור, למשל. סריקות וסינונים נוספים, שלא בזמן אמת, צריכים להתבצע ע"י המוסד הפיננסי בעת קבלת הלקוח ובנקודות נוספות במהלך מערכת היחסים והעבודה עם הלקוח, כמו למשל בעת עדכון רשימות ע"י הרשויות או חלוף תקופה מוגדרת מראש.

עקרון חשוב נוסף לדעת קבוצת וולפסברג בניטור העברות כספים בזמן אמת, הוא פירוט ודיוק של רשימות מטעם רשויות שלטוניות. על מנת למנוע מצבים של False-Positive על הרשויות לספק רשימות ברורות ומפורטות ככל שניתן כולל תאריכי לידה, שמות מלאים ונתוני זיהוי נוספים, ככל שניתן.

סעיף 5 למסמך של קבוצת וולפסברג עוסק במסגרות עבודה לפיקוח על העברות כספים (לא זמן אמת). סעיף זה עוסק בנושאים כגון הטמעת מערכות מידע לניטור העברות, יישום גישה מבוססת סיכון, ביצוע הערכת סיכונים, והתאמת הבדיקות לרמות הסיכון. במסגרת סעיף זה מוצע לקבוע, בין היתר, בדיקות תקופתיות וסריקות תקופתיות לגבי לקוחות מסוימים או לגבי העברות מסוג מסוים, בהתאם לאיפיון המוסד הפיננסי.

לעיון במסמך לחץ כאן.

פורסם 2009-11-17