האתר Moneylaundering.com מעריך השבוע במאמר מערכת כי צפויים יותר ויותר קנסות וסנקציות נגד בעלי תפקידים במוסדות פיננסיים הקשורים ליישום חוקי מניעת הלבנת הון ומימון טרור. עפ"י המאמר, מאז סוף שנת 2008 הטיל ה-OTS האמריקאי (המשרד לפיקוח על חיסכון) קנסות בסך כולל של למעלה מ-300,000 על 32 בעלי תפקידים מ-6 מוסדות פיננסיים שונים. גובה הקנסות נע מ-500-5,000 דולר, אך לפחות שבעה קנסות עמדו על סך של למעלה מ-10,000 דולר, וזאת לעומת 3 השנים שעד 2008, בהן לא הוטלו קנסות אישיים כלל.

Kevin Petrasic, יועץ לשעבר ב-OTS, טוען כי תדירות הטלת הקנסות האישיים וסכום הקנסות צפויים לגדול במקביל בעתיד, וזאת עקב התמקדותו של הממשל האמריקאי לא רק באחריות הכוללת של המוסד הפיננסי ע"י הטלת קנסות גבוהים על המוסד, אלא גם על בעלי התפקידים במוסדות פיננסיים כגון אחראים לנושא ציות, ניהול סיכונים, מניעת הלבנת הון, חברי הנהלה ודירקטוריון ועוד. כתוצאה מכך, בעלי תפקידים אלו במוסדות פיננסיים צפויים לסיכון גדול יותר הן מבחינה פיננסית והן מבחינת מוניטין. ה-OTS צפוי להתמזג בקרוב לתוך המשרד לפיקוח על המטבע (OCC), אך לדברי Petrasic, רשויות וסוכנויות נוספות של הממשל האמריקאי עשויים ללכת אף הן בעקבות ה-OTS ולתת דגש על הטלת קנסות אישיים נגד בעלי תפקידים.

בשנת 2010 הוטלו קנסות אישיים נגד 32 בעלי תפקידים בסך כולל של 115,000 דולר. השנה הוטלו קנסות בסך 175,000 בתקופה שמאז ינואר 2011 בלבד.

פורסם 2011-04-06