המשרד לפיקוח על חיסכון במשרד האוצר האמריקאי (OTS) פתח לאחרונה בהליכים נגד Pamellia j. Wilson, סגנית נשיא בכירה בבנק Colombo במדינת מרילנד בארה"ב, עקב אי הגשת דיווחים רגילים (Currency Transaction Report) כנדרש עפ"י החוק. ה-OTS דרש במסגרת שימוע שנערך ל-Wilson כי היא תפוטר מתפקידיה בבנק ותשלם קנס בסך 15,000 דולר.

עפ"י ה-OTS, בתקופה שבין אפריל וספטמבר 2007 כיהנה Wilson כסגנית נשיא בכירה של הבנק וכאחראית למסירת דיווחים רגילים. במסגרת עבודתה בתקופה זו כשלה הנאשמת ולא הגישה 69 דיווחים רגילים אשר הבנק היה מחויב למסור עפ"י החוק. בדיווח למועצת המנהלים של הבנק מסרה Wilson דו"ח לפיו הגישה 38 מהדיווחים המדוברים, אך למעשה לא עשתה זאת בפועל.

לטענת ה-OTS, אי העברת הדיווחים ע"י Wilson לא היו מעשה בלתי מכוון או מעשה שנעשה בטעות. לפיכך, נקבע כי היא תעזוב את תפקידה ולא תמלא כל תפקיד אחר בבנק. כמו כן, נקבע כי בהתאם לשיקולי יכולת כלכלית ושיקולים נוספים, תשלם Wilson קנס בסך 15,000 דולר בגין מעשיה.

פורסם 2011-03-29