גופים נוספים בישראל

 

 

 

מרכז המידע למודיעין וטרור

פועל במסגרת המרכז למורשת המודיעין (מל"מ), מתמחה בנושאי מודיעין וטרור

 

המכון למדיניות נגד טרור

the International Policy Institute for Counter-Terrorism (ICT)

מכון מחקר בינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה