קישורים בינלאומיים

 
   

 


 ארגונים בינלאומיים

ארגון ה - FATF - Financial Action Task Force - ארגון בינלאומי אשר בוחן את פעילות המדינות השונות בנושא הלבנת הון ומימון טרור בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידו, מגבש רשימה של מדינות אשר אינן משתפות פעולה, כאשר המשמעות הינה הטלת סנקציות על אותן מדינות.

ארגון Financial Action Task Force of South America- GAFISUD

ארגון MONEYVAL - מועצת אירופה הקימה ב-1997 גוף זה, המבצע באופן התנדבותי בדיקות במדינות החפצות בכך בנושא יישום המלצות ה-FATF והאמנה של המועצה.

ארגון MENAFATF - ה-FATF של המזרח התיכון וצפון אפריקה, שהוקם בנובמבר 2004 וכרגע חברות בו רק מדינות ערביות.

קבוצת EGMONT - גוף וולונטרי המאגד את יחידות המודיעין הכלכליות  אשר הוקמו במדינות שונות על מנת לשפרולייעל את שיתוף הפעולה הבינלאומי במאבק להלבנת הון ולאחרונה גם במימון טרור. היחידות החברות בארגון מחליפות ביניהן מידע מודיעיני-כלכלי הנוגע לתחומים אלו.

קרן המטבע הבינלאומית - IMF - International Monetary Fund  - הקרן היא ארגון בינלאומי בו חברות 184 מדינות. מטרת הקרן היא לפעול לשמירת יציבות המערכת הפיננסית הבינ"ל. פעילויות הקרן נחלקות לשלושה תחומים עיקריים: פיקוח שבמסגרתו נבחן המצב במדינות החברות בקרן, סיוע פיננסי וסיוע טכני.

האיחוד האירופי - התאגדות של 25 מדינות באירופה, המשלבת בתוכה סממנים רבים של מדינה אחת, כגון פרלמנט משותף, כלכלה מאוחדת, מטבע אחיד בחלק מן החברות באיחוד (האירו) וסממני ריבונות נוספים. מוסדות האיחוד העוסקים במניעת הלבנת הון הם מועצת האיחוד האירופי והנציבות האירופית. גופים אלה מפרסמים הנחיות ואמנות בנושא מניעת הלבנת הון ומימון טרור, מתוך כוונה ליישמן בקרב מדינות האיחוד.

INTERPOL הארגון הבינלאומי לשיטור פלילי הוא ארגון משטרתי בינלאומי. הארגון נוסד ב-1923, כדי לסייע בתיאום בין ארגוני המשטרה של מדינות שונות בחקירת פשעים בינלאומיים.האתר הרשמי של האינטרפול, מכיל חומר שימושי רב בתחומי הפשיעה הרבים וכן פרק מיוחד העוסק בהלבנת הון.

האומות המאוחדות  - ארגון בינלאומי שבו חברות כמעט כל מדינות העולם. מטרות ועקרונות הארגון הן 1) קיום השלום והבטחון הבינלאומיים תוך נקיטת צעדים משותפים על מנת לסלק גורמים המאיימים על אלו; 2) ומניעת סכסוכים בינלאומיים; 3) לפעול לפיתוח יחסי ידידות בין העמים השונים תוך כדי כיבוד הדדי ושמירה על זכות ההגדרה העצמית של המדינות; 4) להגיע לשיתוף פעולה בינלאומי בנושאי כלכלה, חברה, תרבות, כיבוד זכויות האדם וכו'; 5) לשמש מרכז לליכוד פעולותיהן של האומות.

UNODC – United Nations Office on Drugs&Crimes - זהו הגוף המרכזי בארגון האו"ם האחראי על נושאי סמים ופשיעה. גוף זה עוסק בצבירת וניתוח נתוני פשיעה מכל העולם לצורך הפקת לקחים במלחמה בסחר בסמים ובפשעים אחרים. הגוף מציע, בין היתר, סיוע למדינת החפצות בכך ומפרסם ניירות עמדה, חוקי מודל והמלצות למניעת הלבנת הון. לגוף תוכנית פעולה בשם "תוכנית עולמית נגד הלבנת הון" (GPML) המשמשת כלי בינלאומי למלחמה בנושא זה.

OECD - Organization for Economic Cooperation and Development - הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ופיתוח. בארגון זה חברות 30 מדינות, שהמשותף ביניהן הוא המחויבות למימשל דמוקרטי וכלכלת שוק. הארגון נמצא בקשרים פעילים עם כ-70 מדינות וארגונים לא ממשלתיים נוספים. ה-OECD מפורסם בזכות פרסומיו הסטטיסטיים שלו שמכסים נושאים כלכליים וחברתיים כמאקרו-כלכלה, מסחר, חינוך, פיתוח, מדע וחדשנות.

APG – Asia/Pacific Group on Money Laundering - גוף שהוקם בפברואר 1997, שתפקידו לספק מיקוד לפעילות מניעת הלבנת הון באיזור. ההשתייכות לארגון פתוחה לכל מדינה באיזור ה-Asia Pacific הממחייבת לחוקק וליישם חוקים ותקנים למניעת הלבנת הון. מרכז הגוף ממוקם בסידני, אוסטרליה.

ארגון מדינות אמריקה - ארגון מדינות יבשת אמריקה הוא הגוף האזורי לביטחון ולדיפלומטיה בחצי הכדור המערבי.

מועצת מדינות פנים אמריקה לפיקוח על שימוש בסמים - ב-1986 הארגון הקים ארגון מדינות אמריקה וועדה בשם  The Inter-American Drug Abuse Control Commission הידועה בראשי התיבות CICAD, על מנת שתתמודד עם הבעיה הגוברת והולכת של סחר בסמים ביבשת. ב-1994 ראשי המדינות והממשלות ביבשת הביעו תמיכה בהכללת המלחמה בהלבנת ההון במנדט ה-CICAD. הוועדה פיתחה אסטרטגיות אזוריות וחוקי מודל למניעת סחר בסמים והלבנת הון.

Eastern and Southern Africa Anti Money Laundering Group - ESAAMLG 

International Association of Insurance Supervisors- IAIS - ארגון בינלאומי של רשויות הפיקוח על עסקי הביטוח, שהוקם בשנת 1994. כיום חברות בו כ-100 מדינות מכל רחבי העולם. מטרות הארגון: קידום שיתופי פעולה בין מפקחי ביטוח, התוויית סטנדרטים בינלאומיים לפיקוח על ביטוח, הדרכה למדינות החברות בארגון, תיאום הפעילות עם רגולטורים ומפקחים מתחומים פיננסיים אחרים ומוסדות פיננסיים בינלאומיים. הארגון מפרסם עקרונות, מציב סטנדרטים וקווים מנחים המספקים תמיכה והדרכה לכל החברים בו.

International Organization of Securities Commissions - IOSCO - ארגון בינלאומי של רשויות פיקוח על ני"ע. בארגון מיוצגות למעלה מ-60 מדינות. מטרות הארגון הן שיתוף פעולה בין המפקחים ליצירת סטנדרטים לרגולציה שיביאו לשווקי הון הוגנים, יעילים ויציבים, חילופי מידע בין מפקחים על מנת ליישם ניסיון מהעולם לקידום השווקים המקומיים, לאחד מאמצים על מנת ליצור סטנדרטים ופיקוח אפקטיבי על עסקאות בינלאומיות בניירות ערך, לספק עזרה הדדית על מנת לאכוף את כללי הפיקוח בצורה נוקשה ואפקטיבית.

בנקאות

The Wolfsberg Group of Banks -  - קבוצת וולפסברג נוסדה על ידי 12 בנקים גדולים בטירת וולפסברג שבשוויץ, בה נאספו נציגיהם של בנקים אלה ועיצבו קווים ועקרונות למניעת בהלבנת הון, המתבצעת הן על ידי גורמים פליליים והן על ידי גורמי טרור.

World Bank Group

הבנק העולמי- הלבנת הון והמאבק במימון טרור

Bank of International Settlements - הארגון הפיננסי הבינלאומי הוותיק ביותר. הוא נוסד בבזל במסגרת הסכמי האג ב-1930. מטרתו לקדם שיתוף פעולה מוניטרי ופיננסי בין בנקים וחברים בו כיום כ-50 בנקים מרכזיים.

ועדת בזל בנושא הפיקוח על הבנקאים BCBS - ועדה שהוקמה על ידי קבוצת המדינות G-10 לפיקוח על הבנקאות בסוף 1974. ה-BIS מספק את המזכירות לועדה זו בבזל, שוויץ.

גופים בארצות הברית

The Department of the Treasury – USA - אתר רשמי של  משרד האוצר האמריקאי  

המחלקה לטרור ולמודיעין פיננסי

OFAC - משרד ה-OFAC שייך למשרד האוצר האמריקאי, והוא מנהל ואוכף את תוכניות הסנקציות הכלכליות בעיקר כנגד מדינות, ארגונים, קבוצות ויחידים כגון טרוריסטים וסוחרי סמים. הסנקציות יכולות להיות כוללניות או ייחודיות, תוך שימוש בחסימת גישה לנכסים, החרמתם והגבלות מסחר, זאת על מנת לבצע בהצלחה את מדיניות החוץ והפנים, הבטחונית והכלכלית של ארצות הברית.

הבנק המרכזי 

משרד המשפטים 

היחידה למלחמה בהלבנת הון במשרד המשפטים 

FINRA - הרשות לרגולציה של המגזר הפיננסי בארה"ב היא הגוף הלא ממשלתי הגדול ביותר בארה"ב, אשר אחראי להדרכה ורגולציה של חברות ניירות ערך וחברות ברוקרים במגוון נושאים, לרבות מניעת הלבנת הון.

 אתרים מסחריים

moneylaundering.com  - אתר מסחרי המביא עדכונים מהעולם בנושא הלבנת הון, פרסומים אודות כינוסים וסמינרים.

IMoLIN - International Money Laundering International Network - אתר מסחרי אשר בעיקרו מספק מידע וקישורים אודות הלבנת הון ובכלל זה חקיקה בעולם.

swift - האתר של חברת סוויפט העוסקת בהעברות כספים בינלאומיות ברחבי העולם.