חברת אמנט מספקת ייעוץ בכל הקשור ליישום תוכנית מניעת הלבנת הון בארגון. הייעוץ כולל בין היתר את התחומים הבאים:

  •   המבנה הארגוני
  •   בדיקות ויישום דרישות מניעת הלבנת הון בתהליכים
  •   ייעוץ בכתיבת והתאמת נהלי הארגון
  •   בניית תוכנית הדרכה לעובדים
  •   ייעוץ בבחירת ויישום מערכות מיכוניות.

 

 

הייעוץ מותאם לחוק איסור הלבנת הון, חוק איסור מימון טרור, והצווים והתקנות החלים על הארגון בהתאם למיגזר אליו הוא שייך (בנקאות, ביטוח, יהלומים, נותני שירותי מטבע וכו'). הייעוץ יבוצע על ידי מומחים לנושא איסור הלבנת הון ומימון טרור, הן מבחינת הצד העסקי (תהליכים, נהלים, ציות לחוק ולצווים) והן  מבחינת יישום הנושא במערכות התוכנה של הארגון.

נושאים בייעוץ ליישום תוכנית מניעת הלבנת הון בארגון 

הייעוץ יערך מול אחראי הלבנת הון של הארגון, ו/או מחלקת הביקורת הפנימית.

 

מבנה ארגוני ותהליכים

·         קביעת אחראי הלבנת הון, מה מיקומו במבנה הארגוני של הארגון, ולמי הוא כפוף. מהי ההכשרה שקיבל. 

·         הקמת צוות מניעת הלבנת הון 

·        הקמת תוכנית ביקורת פנימית. 

·        התאמת מסמכי פתיחת החשבון לדרישות החוק. 

·         התאמת הליך פתיחת חשבון לדרישות החוק תוך טיפול באוכלוסיות מיוחדות ועסקים מיוחדים.

 

 דירקטוריון והנהלה

·      ייעוץ בקביעת מדיניות בנושא על ידי הדירקטוריון. 

·         האם קצין הציות מדווח או מפיק דוחות להנהלה או לדירקטוריון. אילו דוחות, באיזו תדירות.

 

נהלים פנימיים

הקמת והתאמת נהלים פנימיים העוסקים בהלבנת הון:

 

·         נהלים באשר לפתיחת חשבון -  אופן ביצוע  הזיהוי והאימות; 

·         נהלים באשר לדרישת המסמכים ושמירתם; 

·         נהלים באשר לדיווח סובייקטיבי; 

·         נהלים באשר לזיהוי מבצע פעולה שאינו שחקן בחשבון;

·         נהלים באשר לקביעת הזהות האמיתית של בעלי החשבון במקום שההתקשרות נעשתה לטובת אדם אחר; (בדיקות מול PEP, רשימות טרוריסטים, רשימות אחרות - בדיקות האם סורב בארגון אחר, מרשם האוכלוסין); 

·          נהלים באשר להבטחת שיתוף הפעולה עם הממונה על שוק ההון; 

·         נהלים באשר להבטחת שיתוף הפעולה עם הרשות לאיסור הלבנת הון; 

·         נהלים באשר לעדכון רציף של שינויי חקיקה; 

·         נהלים באשר לפעולות ולסוגי לקוחות מיוחדים; 

·         נהלים באשר לדרכי הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון; 

·         נוהל פתיחת חשבון  באינטרנט;

 

ניהול רישומים

·         הקמת מנגנון שמירת מסמכי הזיהוי, תוך הבטחת הזמינות של המסמכים. 

דיווח לרשות

ייעוץ בהקמת מנגנוני הדיווח לרשות, תוך שימת דגש על: 

·         התדירות בה מקבל  קצין הציות את הדיווחים האובייקטיבים. 

·         מניעת אפשרות לפקיד הקצה להתערב בדיווח האובייקטיבי. 

·         תאור שרשרת הסמכויות במקרה של דיווח סובייקטיבי.

·         הבטחת גישה לכל החשבונות לקצין הציות.

·         בקשת דיווחים משלימים.

·         דיווח מקרים למשטרה ולבנק ישראל במידת הצורך. 

שונות

·               התנהגות הפקידים במקרי חשד (האם יש מקרים שבהם שואלים את הלקוח למקור כספו, האם מותר לפקיד לדרוש הסברים מהלקוח, או שמא רק באישור קצין הציות).