בית המשפט המחוזי מרכז דחה לאחרונה (20.05.19) את ערעור המס שהגיש נועם קופל נגד רשות המיסים (ע"מ 16-05-11503 קופל נ' פקיד שומה רחובות), וקבע כי רווחי המערער בביטקוין ימוסו במס רווח הון, כך שהמערער ישלם כ-3 מיליון ש"ח.

בשנת 2011 רכש נועם קופל ביטקוין, ומכר אותו לאחר כשנתיים ברווח של כ-8 מיליון ש"ח. לאחר שרשות המיסים חייבה אותו במס רווח הון, הגיש קופל ערעור על  עמדת פקיד השומה, בטענה כי יש לסווג את הביטקוין כ"מטבע חוץ" וכי רווחיו הם בבחינת הפרשי הצמדה (הפרשי שער) שקיבל יחיד שלא במסגרת עסק, ולפיכך הם פטורים ממס. קופל הוסיף וטען כי אין בסיס לעמדת רשות המיסים כי הביטקוין אינו "הילך חוקי" ולפיכך אינו "מטבע חוץ" לפי חוק בנק ישראל, שכן הגדרה זו נוגעת רק למטבעות ושטרות ואינה רלוונטית למטבע המהווה רשומה דיגיטלית.

מנגד, רשות המיסים טענה כי הביטקוין אינו מטבע ולכן אינו "מטבע חוץ", אלא נחשב כנכס, בהתאם להגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, ולכן הרווחים ממכירתו מהווים רווחי הון החייבים במס רווח הון. עפ"י השקפת רשות המיסים, הביטקוין אינו "הילך חוקי" במדינה כלשהי, כך שלא ניתן להתייחס אליו כ"מטבע" או כ"מטבע חוץ" וזאת לאור הגדרת "מטבע חוץ" בחוק בנק ישראל. נוסף על כך, רשות המיסים טענה כי לא ניתן להתייחס אל הביטקוין כ"מטבע" מבחינה חשבונאית או כלכלית. 

במסגרת פסק הדין קיבל בית המשפט את עמדת רשות המיסים שעל פיה יש לאמץ את הגדרת "מטבע" בחוק בנק ישראל, לפיה נדרש כי יהיה למטבע ביטוי פיזי-מוחשי כלשהו. בנוסף, לפי הגדרה זו, יש להוכיח שהמטבע מהווה "הילך חוקי" במדינה כלשהי, אך בית המשפט הדגיש כי הביטקוין אינו הילך חוקי בשום מדינה, הגם שאינו נחשב כאמצעי תשלום בלתי חוקי בישראל ובמדינות רבות נוספות. בית המשפט הוסיף וציין כי לא הוכח שהביטקוין ממלא את הפונקציות המקובלות בעולם הכלכלה הנדרשות לצורך הגדרתו  כ"כסף" או "מטבע", ובין השאר הוא אינו כי הוא משמש כאמצעי חליפין להעברת ערך עבור סחורות, אינו משמש כאוגר ערך ואינו משמש כיחידת חישוב ערך.

בית המשפט הוסיף וציין לא מן הנמנע שבמועד כלשהו בעתיד ישונה אופיו של הכסף, כך שלא יהיה לו ביטוי כלשהו של "מטבע", אך כל עוד הכסף הוא, בראש ובראשונה, ביטוי של מטבע, או של כמות מטבעות, לא ניתן לראות בביטקוין כ"מטבע" לצורך חוק בנק ישראל או לצורך פקודת מס הכנסה. לאור זאת, קבע בית המשפט כי על המערער לשלם מס בשווי של כשלושה מיליון ש"ח, ובנוסף חייב אותו בהוצאות המשפט. 

לצפייה בפסק הדין לחץ כאן  (למנויי אמנט). 

פורסם 23-05-2019