בתאריך 27.3.19 התקיימה בישראל סדנה בינלאומית לשופטים ותובעים, שעסקה בנושא העמדה לדין בעבירות מימון טרור, ביוזמת הנשיאות האמריקאית של ארגון ה-FATF. הסדנה התקיימה בשולי מפגש המומחים השנתי של ה-FATF, אשר התארח השנה בישראל  ובו לקחו חלק כ-300 נציגים מ-63 מדינות. בסדנה עצמה השתתפו כ-170 נציגים מ-55 מדינות ו-15 ארגונים בינלאומיים, לרבות נשיאי בתי המשפט העליון של צ'כיה ובוצוואנה ושופטים ממדינות שונות.

סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל-אביב, השופט חאלד כבוב, הדגיש בנאומו בסדנה את הניסיון הישראלי הרחב שנצבר בבתי המשפט בישראל בנושא מימון הטרור. בין השנים 2017-2013 הוגשו בישראל 77 תיקים כנגד 103 יחידים בעבירות מימון טרור, ו-37 תיקים מתוכם הסתיימו עד כה בהרשעות. בהקשר זה ציין השופט כי החובה לפעול כנגד מעשי טרור חלה גם ביחס למעשים עצמם וגם ביחס לאלמנט של מימון מעשים אלה. לצד זאת, הוא הדגיש כי בתי המשפט מחויבים להגן על ערכים של דמוקרטיה וזכויות אדם במקרים של מימון טרור, ולפיכך הם מיישמים בזהירות את האמצעים שיש ברשותם להתמודדות עם מקרים אלו.

ד"ר רועי שיינדורף, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט בינ"ל) הדגיש את יחסי העבודה המשמעותיים שפיתחה ישראל ברחבי העולם, במסגרת שיתוף הפעולה עם רשויות אכיפה זרות. לדבריו, הניסיון שצברה מדינת ישראל מצביע על כך שמאבק אפקטיבי במימון טרור, בין אם באמצעים מנהליים או באמצעים פליליים, דורש שיתוף פעולה אסטרטגי המערב את כל הגורמים המומחים הרלבנטיים ברחבי העולם.

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ציינה: "אירועי השבוע האחרון בישראל מדגישים את חשיבות המאבק העולמי המשולב שמוביל ארגון ה-FATF במימון טרור ומעורבותה של ישראל בו. בזמן שהטרור מבוצע בישראל, המימון הנדרש לביצועו עשוי לעבור דווקא במערכות פיננסיות של מדינות מרוחקות אחרות שאינן סובלות ממנו באופן יומיומי. הדבר מדגיש את חשיבות פעילות ארגון ה-FATF להאחדת המאבק העולמי ומאבק אפקטיבי שווה מצד כל המדינות בהתאם לאותם כללים מחמירים ומחייבים, וחשיבות שותפות ישראל בארגון ובגיבוש הכללים העולמיים המוכתבים על ידו".

פורסם 10-04-2019