יו"ר רשות ניירות ערך שלחה אתמול (13.02.19) הוראה לחברי בורסה שאינם בנקים, העוסקת בדרכי אימות פרטים לפי סעיף 8 בצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חברי בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע"א-2010. 

סעיף 8 קובע כי כתנאי לפעילות במערכת סגורה, חברי הבורסה נדרשים לאמת כי בעל החשבון בחבר הבורסה הוא בעל החשבון בחשבון המקור, וכי בכל פעולה, הכספים, ניירות הערך או הנכסים הפיננסיים, הועברו בפועל מחשבון המקור. בנוסף, סעיף זה מסמיך את יו"ר רשות ניירות ערך להורות על דרכי אימות הפרטים. 

בהתאם לכך, ההוראה האמורה מפרטת את דרכי אימות הפרטים הנדרשים לצורך עמידה בהוראות סעיף 8 לצו, לרבות קבלת אישור מחבר הבורסה או התאגיד הבנקאי בו מתנהל חשבון המקור, הכולל את פרטיו המזהים של בעל החשבון, או לחילופין קבלת העתק של מסמך רשמי של התאגיד המעביר הכולל את פרטי בעל חשבון המקור.

כמו כן, ההוראה מפרטת את הליך האימות הנדרש מחבר הבורסה בעת ביצוע הפקדת הכספים הראשונה מחשבון המקור באמצעות העברה בנקאית,  או בעת ביצוע עסקת קסטודיאן ראשונה אל מול חשבון המקור.

בנוסף, צוין כי על חבר הבורסה לאמץ כלים לתיעוד מהימן של ההליכים הננקטים לאימות הפרטים הנדרשים, לצורך עמידה בהוראות סעיף 8 לצו ושמירת התיעוד באופן שיאפשר את אחזורו.

לצפייה בהוראת יו"ר הרשות לחץ כאן

פורסם 14-02-2019