הבנק המרכזי של ירדן (CBJ ) פרסם בסוף חודש יוני 2018 תקנות מעודכנות למניעת הלבנת הון ומימון טרור החלות על בנקים ירדניים, כך דיווחה לאחרונה סוכנות הידיעות הרשמית של ירדן.  

עפ"י הדיווח, מטרת התקנות החדשות היא להתאים את משטר הלבנת הון ומימון טרור בירדן להמלצות ארגון ה-FATF, ובפרט לדרישה ליישום גישה מבוססת סיכון. 

בהתאם לכך, הבנקים בירדן נדרשים כעת לבצע הערכה שנתית מקיפה בתחום הלבנת הון ומימון טרור, שבמסגרתה מוטל עליהם לזהות סיכוני הלבנת הון ומימון טרור לפי חתך של לקוחות, מדינות ואזורים גיאוגרפיים, מוצרים, שירותים וערוצי הפצה. בנוסף, הבנקים נדרשים ליישם מדיניות, בקרות ונהלים לניהול והפחתת סיכוני הלבנת הון ומימון טרור, וכן לקיים בדיקות נאותות המותאמות לרמת הסיכון שזוהתה. 

כמו כן, התקנות החדשות דורשות מבנקים לזהות נהנים סופיים ולנקוט "הליכים סבירים" (reasonable procedures ) לאימות זהותם, בהתאם למאפייני הסיכונים הגלומים בפעילות הלקוח. נוסף על כך, הבנקים הירדניים נדרשים כעת לזהות ולסמן חשבונות של אנשי ציבור מקומיים וזרים. 

פורסם 09-07-2018