FINCEN, היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב, פרסמה לאחרונה (09.06.18) מסמך הנחיה העוסק בהלבנת הון של פוליטיקאים ואנשי ציבור זרים, אשר מנצלים את תפקידם ומעמדם הציבורי למטרות רווח אישי, תוך כדי ביצוע עבירות שחיתות והפרת זכויות אדם.  

המסמך כולל טיפולוגיות, "דגלים אדומים" ומקרי מבחן, שנועדו לסייע למוסדות פיננסיים לזהות מקרים שבהם אותם אנשי ציבור מושחתים מנסים להשיג גישה למערכת הפיננסית האמריקאית, במישרין או בעקיפין באמצעות קרובי משפחה ומקורבים אחרים, כדי לנתב או להסתיר את הכספים שהשיגו בדרכי עבירה; להתחמק מסנקציות; ו/או לבצע כל פעילות בלתי חוקית אחרת. 

אחת הטיפולוגיות המתוארות כוללות שימוש בחברות offshore המשמשות את איש הציבור המושחת כדי למכור סחורות ומוצרים הנמצאים בבעלות ממשלתית, כגון נפט. אותה חברה יכולה לשאת שם מטעה, אשר יוצר מראית עין של חברה ממשלתית, כאשר בפועל מדובר בישות פרטית שנועדה להניב לאותו איש ציבור רווח אישי. טיפולוגיה נוספת כוללת שימוש בחברות באחריות מוגבלת (LLCs) שאין להן נוכחות פיזית מעבר לכתובת דואר, ומפיקות מעט מאוד ערך כלכלי עצמאי, אם בכלל. בנוסף, שוק הנדל"ן יכול גם הוא לשמש כמכשיר אטרקטיבי להלבנת כספים ע"י אנשי ציבור, בשל היכולת להלבין סכומי כסף גדולים בעסקה בודדת והאפשרות להשתמש בישויות בלתי שקופות בעסקאות נדל"ן מסוימות. 

הנחיית FINCEN כוללת כאמור גם "דגלים אדומים" שנועדו לסייע למוסדות פיננסיים לזהות ניסיונות של אנשי ציבור מושחתים להלבין ולהסתיר את הכספים שהפיקו כתוצאה מעבירות. להלן מספר "דגלים אדומים" המופיעים במסמך:  

• הצהרות ומידע המתקבלים מאיש הציבור סותרים הצהרות נכסים פומביות אחרות, ו/או מידע פומבי על משכורות של אנשי ציבור.  

• איש הציבור מעביר שוב ושוב כספים אל מדינות שנראה כי אין לו קשרים אליהן, או מקבל כספים מאותן מדינות. 

• תשלומים הקשורים לחוזים ממשלתיים מועברים לחברות שפועלות בקווי עסקים שאינם קשורים לאותם פרויקטים (למשל, תשלומים עבור פרויקטי בנייה מועברים לסוחרי טקסטיל).   

• תשלומים הקשורים לחוזים ממשלתיים מגיעים מצדדים שלישיים שאינם ישויות ממשלתיות. 

נספח 1 כולל מספר מקרי מבחן של פעולות פיננסיות המשמשות אנשי ציבור מושחתים להסתרה והלבנה של כספים שהושגו במרמה. בעמ' 10 מופיע מקרה מבחן העוסק במיליארדר ואיש העסקים הישראלי דן גרטלר (Dan Gertler) אשר הוכרז ע"י הממשל האמריקאי בדצמבר 2017  בשל מעשי שחיתות ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו (DRC). במסמך מתואר כיצד גרטלר ניצל את חברותו הקרובה עם נשיא הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, ג'וזף קבילה, כדי לשמש כמתווך במכירת נכסים בתחום הכרייה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, תוך שחברות רב לאומיות מסוימות נדרשו להשתמש בשירותיו של גרטלר כדי לעשות עסקים במדינה. 

עד כה, זוהו ע"י הממשל האמריקאי 19 ישויות שנמצאות בבעלותו או בשליטתו של גרטלר, בין השאר באמצעות חברה מוכרזת בשם Fleurette Properties Limited הרשומה בגיברלטר. חברה זו מחזיקה במניות של מספר מכרות בקונגו, באמצעות חברות החזקה הרשומות במקלטי מס כמו איי הבתולה הבריטיים ואיי קיימן. מבין החברות שבשליטתו של גרטלר שהוכרזו ע"י הממשל האמריקאי, שש מתוכן רשומות באיי הבתולה וכל הכתובות הידועות שלהן הן תיבות דואר, תוך שמספר רב של חברות משתמשות באותה כתובת. עפ"י נתוני FINCEN, למרות שגרטלר נוטה לעשות את עסקיו באופן פומבי באמצעות Fleurette, הרי ששמותיהן של חברות ה- offshoreהם אלה שמופיעים על גבי חוזים והסכמים. 

לצפייה במסמך ההנחיה לחץ כאן