משרד המשפטים האמריקאי הודיע ביום שני האחרון (04.06.18) כי הבנק הצרפתי SA והחברה הבת שלו SGA Societe Generale Acceptance NV הסכימו לשלם לרשויות בארה"ב ובצרפת קנס כולל בסך של יותר מ-1.3 מיליארד דולר, על מנת להסדיר אישומים בדבר הפרת חוקים למניעת שוחד של עובדי ציבור זרים, וכן אישומים בדבר מניפולציה של שער ריבית הליבור (LIBOR). מתוך סכום הקנס הכולל, כ-292 מיליון דולר יועברו לרשויות בצרפת במסגרת הסדרת אישומי השוחד. מדובר בפעם הראשונה שבה רשויות האכיפה בארה"ב ובצרפת מסדירות במשותף תיק הכולל אישומים בדבר שוחד של עובדי ציבור זרים. 

עפ"י הודאת הבנק, בין השנים 2009-2004 שילם Societe Generale שוחד של כ-90 מיליון דולר לעובדי ציבור זרים בלוב כדי לזכות בהשקעות של מוסדות פיננסיים ממשלתיים במדינה זו. הבנק שילם את כספי השוחד ל"מתווך" לובי בצורה של "עמלות", והוא העביר הלאה חלק מהכספים לגורמי ממשל בכירים בלוב, תמורת ההשקעות שבוצעו דרך הבנק. כתוצאה מכך, Societe Generale השיג השקעות בסך כולל של 3.66 מיליארד דולר, וגרף רווחים בסך 523 מיליון דולר.   

בנוסף, הבנק הודה כי בין השנים 2010-2011 הוא ביצע מניפולציה בשער ריבית הליבור (ריבית המייצגת את גובה הריבית שעל פיה בנקים מוכנים להלוות האחד לשני( כדי ליצור מצג שווא שיראה כי הבנק מסוגל כביכול ללוות כסף בשיעור ריבית מועדף יותר מכפי שהיה מסוגל לעשות בפועל. דבר זה, שבוצע בהוראות מנהלים בכירים בבנק, אפשר לבנק ליצור את מראית עין של איתנות פיננסית גבוהה ממצבו בפועל, והשפיע על מוצרים פיננסיים ברחבי העולם. בגין מעשים אלה נקנס הבנק ב-750 מיליון דולר מתוך הקנס הכולל שהושת עליו. 

במקביל, חברת ניהול ההשקעות האמריקאית Legg Mason Inc הגיעה אף היא להסדר עם הרשויות האמריקאיות, שבמסגרתו תשלם 64.2 מיליון דולר על מעורבותה במעשי השוחד של Societe Generale. עפ"י הודעת משרד המשפטים האמריקאי, החברה שיתפה פעולה עם Societe Generale במסגרת מאמציו להשיג את ההשקעות מהמוסדות הפיננסיים הממשלתיים בלוב, באמצעות תשלום השוחד, וניהלה חלק מהכספים שהושקעו, באמצעות החברה הבת שלה Permal Group Ltd. כתוצאה מכך, גרפה החברה רווחים בסך של כ-31.6 מיליון דולר. 

פורסם 06-06-2018