FKTK, רשות הפיקוח על המגזר הפיננסי ושוק ההון בלטביה, הודיעה לאחרונה (25.05.18) כי הגיעה להסדר מנהלי (administrative agreement) עם הבנק הלטבי AS Meridian Trade Bank (MTB) שבמסגרתו ישלם הבנק קנס בסך של 455,822 אירו בגין כשלים בתחום מניעת הלבנת הון. 

MTB הוא אחד מהבנקים הלטביים אשר מספקים שירותים פיננסיים לאזרחים זרים של רוסיה ושאר מדינות ברית המועצות לשעבר. בנובמבר 2017 נקנס הבנק ע"י הרגולטור הלטבי בסכום של 900,000 אירו בגין כשלים בניהול סיכון האשראי שלו. עפ"י ההודעה, הכשלים הנוכחיים התגלו במהלך ביקורת שערכה הרשות בחודשים מרץ-יוני 2017. הביקורת העלתה חולשות בפעילות מערכת הבקרה הפנימית של הבנק, אשר הגבירו את הסיכון התפעולי של הבנק ואת סיכון הציות לחוק המקומי למניעת הלבנת הון ומימון טרור. 

במסגרת ההסכם, הבנק התחייב לגבש וליישם תכנית פעולה לשיפור מערכת הבקרה הפנימית שלו. בהודעה מטעם הבנק נמסר כי בשנתיים האחרונות הוציא 1.5 מיליון אירו על שיפור יכולותיו בתחום מניעת הלבנת הון, וכי הוא צפוי להכניס שיפורים במערכת הבקרה הפנימית עד לסתיו 2019. בנוסף, הבנק ציין כי פעילותו מתמקדת כיום בלקוחות מקומיים יותר מאשר בלקוחות זרים, וכי כ-98.5% מלקוחותיו הם מקומיים. 

נזכיר, כי בחודש פברואר האחרון הכריזה היחידה למודיעין פיננסי בארה"ב (FINCEN) על הבנק הלטבי ABLV Bank  כעל מוסד פיננסי בסיכון גבוה להלבנת הון,  לאחר שמצאה כי הבנק היה מעורב ואף סייע באופן פעיל להלבנת הון של גורמי פשיעה, אנשי ציבור מושחתים וגורמים הנתונים תחת סנקציות. צעד זה הוביל להגברת הלחץ על הרגולטורים בלטביה להדק את הפיקוח על בנקים המעניקים שירותים פיננסיים ללקוחות שאינם אזרחי המדינה. עפ"י דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, עד כה נקנסו תשעה בנקים לטביים המעניקים שירותים ללקוחות זרים בגין הפרות בתחום מניעת הלבנת הון. 

פורסם 30-05-2018