המשרד לפיקוח על נכסים זרים במשרד האוצר האמריקאי (OFAC) פרסם אמש (08.05.18) הבהרה בנוגע להודעת הנשיא טראמפ על פרישת ארה"ב מהסכם הגרעין עם איראן. 

עפ"י הודעת הנשיא, ארה"ב תטיל מחדש את הסנקציות הקשורות לתוכנית הגרעין של איראן, אשר בוטלו עם חתימת הסכם הגרעין. במקביל, הנשיא פרסם "מזכר נשיאותי לביטחון לאומי" (NSPM) אשר מורה למשרד האוצר האמריקאי ולסוכנויות נוספות של הממשל האמריקאי לנקוט את הצעדים הדרושים כדי ליישם את החלטתו בנושא. 

בהתאם לכך, הגופים הממשלתיים בארה"ב יחלו בתהליך היישום מחדש של הסנקציות, לאורך תקופת מעבר שתימשך עד 180 יום. במסגרת תהליך זה, OFAC צפוי לבטל את ההיתרים שניתנו לפעילות מול איראן, ובמקביל להנפיק היתרים חדשים שיאפשרו את השלמת העסקאות והפעולות שכבר אושרו. בסוף התהליך, לא יאוחר מיום 05.11.18, OFAC יחיל מחדש את כל הסנקציות שהוסרו במועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן מרשימת ה- SDN או מרשימותיו האחרות.  

נוסף על כך, OFAC פרסם באתר האינטרנט שלו קובץ מעודכן של שאלות ותשובות אשר מספק הבהרות נוספות בנוגע לחידוש הסנקציות ולתקופת המעבר. בקובץ זה מפורטים, בין השאר, סוגי הסנקציות שיחודשו, לרבות: 

• סנקציות על עסקאות הקשורות לתעשיית הנפט של איראן, לרבות רכישת נפט ומוצריו מאיראן. 

• סנקציות על סקטורים מרכזיים באיראן, לרבות סקטור האנרגיה, התעשיות הפטרו-כימיות, הספנות והרכב.  

• סנקציות על מכירה או אספקה לאיראן וממנה, במישרין או בעקיפין, של מתכות וחומרי גלם למטרות תעשייה/  

• איסור על רכישת מטבע דולרי ע"י ממשלת איראן. 

• סנקציות על הסחר של איראן בזהב ובמתכות יקרות. 

• איסור לבצע עסקאות ופעולות פיננסיות עם הבנק המרכזי של איראן או עם מוסדות פיננסיים איראניים שמוכרזים או יוכרזו ע"י OFAC.  

פורסם 09-05-2018