ממשלת בריטניה פתחה ביום שני האחרון (30.04.18) בהליך התייעצות להטמעת שורת רפורמות, שמטרתן מניעת ניצול לרעה של ישויות סקוטיות מסוג "שותפות מוגבלת" (Scottish Limited Partnerships ) למטרות הלבנת הון של עבריינים זרים. 

Scottish Limited Partnerships (SLPs) נבדלות משותפויות מוגבלות אחרות בבריטניה בכך שיש להן אישיות משפטית (legal personality) משל עצמן, דבר אשר מאפשר לשותפות להיכנס לחוזים, לקחת על עצמה חובות או להחזיק בנכסים (בנפרד מהשותפים בה). זאת, בשונה משותפויות מוגבלות אחרות בחלקים אחרים בבריטניה, שבהן מי שאחראי לפעולות הללו הם השותפים עצמם. 

עפ"י ממצאי הממשלה הבריטית, ישויות מסוג SLPs שימשו גורמים עבריינים זרים כדי להוציא לפועל תרמיות מתוחכמות של הלבנת הון, לרבות תרמית שבה נוצלו יותר מ-100 SLPs כדי להבריח אל מחוץ לרוסיה יותר מ-80 מיליארד דולר. גורמים נוספים המנצלים ישויות אלה למטרות פליליות הם ארגוני פשיעה בינ"ל ממזרח אירופה ומדינות נוספות, וכן סוחרי נשק.

עוד עולה מנתוני רשויות אכיפת החוק בבריטניה, כי בשנה האחרונה חל גידול חד ברישום של SLPs. כך, בין ינואר 2016 ומאי 2017 נרשמו 6,800 ישויות מסוג זה ע"י חמישה אנשי פרונט בלבד. החל מיוני 2017, נרשמו כ-17,000 SLPs (יותר ממחצית המספר הכולל של ישויות מסוג זה) ב-10 כתובות בלבד.

לאור זאת, הליך ההתייעצות של הממשלה הבריטית מבקש את הערות הציבור בנוגע לרפורמות שנועדו להגביר את השקיפות לגבי זהותם של הגורמים האמיתיים העומדים מאחורי SLPs. זאת, על מנת להבטיח שישויות מסוג זה יוכלו להמשיך ולשמש ככלי לגיטימי להשקעה, ולהגן על הסביבה העסקית בבריטניה מפני מלביני הון ועבריינים נוספים. 

בין השאר, כוללות הרפורמות המוצעות את הצעדים הבאים: 

• דרישה מ- SLPs להוכיח "זיקה אמיתית" (real connection) לבריטניה, וכן להוכיח שישות מסוג זה עושה עסקים בסקוטלנד או מחזיקה בה כתובת שירות פעילה. 

• רישום של SLPs ייעשה באמצעות סוכן איגוד חברות (company formation agent), כך שאנשי הפרונט העומדים בחזית החברות הללו יהיו נתונים לבדיקות ובקרות בתחום מניעת הלבנת הון.

• חיזוק הסמכויות של ה- Companies House, רשם החברות הבריטי, אשר יוכל להקפיא או להסיר שותפויות מוגבלות ממאגר החברות הרשומות, במידה שנמצא כי ישויות אלה אינן מקיימות פעילות ממשית. 

פורסם 06-05-2018