ממשלת בריטניה הודיעה כי תאפשר תיקון בחוק הבריטי למניעת הלבנת הון, אשר יחייב את הטריטוריות הבריטיות מעבר לים (overseas territories) להקים מרשמים ציבוריים שיכללו את פרטיהם של נהנים סופיים בחברות אשר מאוגדות בשטחן. 

מדובר ב-14 טריטוריות אשר נמצאות בריבונות בריטית, שחלקן הפכו למרכזי offshore פיננסיים בולטים, דוגמת ברמודה, איי קיימן, גיברלטר ואיי הבתולה הבריטיים. חלק מהטריטוריות הללו כבר הקימו מרשמים מרכזיים שכללו פרטי נהנים סופיים, אך עד כה הם היו נגישים לרשויות המס ורשויות אכיפת החוק המקומיות בלבד. התיקון, שצפוי להתקבל היום ע"י הפרלמנט הבריטי, יחייב אותן לפתוח את הגישה למאגרים הללו בפני הציבור הרחב עד סוף 2020, דבר אשר בראיית בריטניה יסייע למאבק בהלבנת הון ובפשיעה פיננסית המבוצעת באמצעות חברות קש שבעליהן האמיתיים נהנו עד כה מאנונימיות. ראשי הממשלים המקומיים בטריטוריות הבריטיות הביעו התנגדות נחרצת לתיקון, כיוון שלטענתם הוא מתערב בענייני הפנים שלהן, אך למרות זאת הוא זוכה לתמיכה חוצת מפלגות בפרלמנט הבריטי. 

ביוני 2016 הפכה בריטניה לאחת המדינות הראשונות שהשיקו מרשם ציבורי מרכזי של נהנים סופיים , "People With Significant Control Register". החל ממועד הקמת המאגר, כל החברות המאוגדות בבריטניה חויבו למסור אינפורמציה על יחידים בעלי שליטה משמעותית בחברה, ולתקף זאת באמצעות הצהרה שנתית. עם זאת, המרשם לא חל עד כה על חברות שאוגדו מחוץ לממלכה המאוחדת. באפריל 2017 נקטה הממשלה הבריטית צעד נוסף להגברת השקיפות בכל הנוגע לנהנים סופיים, ופתחה בהליך התייעצות לקראת הקמת מרשם ציבורי מרכזי, שיכלול פרטים מזהים של נהנים סופיים בחברות זרות המחזיקות בבעלות על נכסי נדל"ן בבריטניה. 

פורסם 02-05-2018