הרשות לאיסור הלבנת הון הודיעה לאחרונה (29.04.18) כי תקיים ב-10.05.18 מפגש "שולחן עגול" עם חברות המעניקות שירותים במטבעות וירטואליים. 

המפגש יתקיים על רקע כוונתו של ארגון ה-FATF לבחון כללים מנחים לאסדרת פעילות בתחום המטבעות הווירטואליים בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור, וכן לקראת כניסתו של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מוסדרים, אשר מטיל בין היתר חובות איסור הלבנת הון ומימון טרור על חברות הנותנות שירותים במטבעות וירטואליים. 

לפיכך, המפגש האמור יאפשר לחברות הישראליות הפעילות בתחום זה להעלות את עמדותיהן, בכל הקשור ליוזמת ארגון ה-FATF לעדכון הנחיותיו לסקטור המטבעות הווירטואליים, לצורך הצגתן העתידית בפני הארגון, וכן לשמוע את עמדותיהן ביחס לחובות שיוטלו עליהן החל מחודש יוני 2016, בהיבטי איסור הלבנת הון ומימון טרור.  

פורסם 01-05-2015