משרד המשפטים האמריקאי ורשות ני"ע בארה"ב (ה-SEC) הודיעו אתמול (30.04.18) כי חברת Panasonic Avionics Corporation (PAC ) הסכימה לשלם קנס כולל של 280 מיליון דולר, על מנת להסדיר אישומים בגין הפרת החוק האמריקאי למניעת שוחד של אנשי ציבור זרים (חוק ה-FCPA), וכן תקנות נוספות למניעת הלבנת הון. מתוך סכום זה, 137 מיליון דולר ישולמו למשרד המשפטים האמריקאי ו-143 מיליון דולר ישולמו ל-SEC. 

PAC הינה חברה בת אמריקאית של תאגיד האלקטרוניקה Panasonic Corporation, אשר עוסקת בייצור והפצה של מערכות בידור ושירותי תקשורת למטוסים. עפ"י הממצאים, בין השנים 2016-2007, החברה העבירה תשלומי שוחד לעובדי ציבור במדינות במזרח התיכון ובאסיה, על מנת שאלה יסייעו לה לחתום על חוזים רווחיים עם חברות תעופה ממשלתיות ועם לקוחות נוספים. תשלומי השוחד הועברו לאותם עובדי ציבור מתוך תקציב שהיה באחריות בלעדית של חבר הנהלה בכיר ב- PAC, מבלי שלגורמים אחרים בחברה הייתה יכולת לפקח על הפעילות בו. השוחד הוצג בצורה כוזבת בספרי החברה כ"תשלומי ייעוץ", והועבר לאותם עובדי ציבור דרך צדדים שלישיים. באחד המקרים, העבירה החברה במשך שש שנים כ-875,000 דולר לבכיר בחברת תעופה ממשלתית זרה, ששימש כאיש מפתח בתחום הרכש באותה חברה, כדי שישפיע על החברה הממשלתית לחתום על חוזה לאספקת שירותים עם PAC. החתימה על אותו חוזה עם החברה הממשלתית הניבה ל- PAC רווחים של כ-92 מיליון דולר.  

נוסף על כך, PAC הודתה שעובדים של החברה באסיה הסתירו התקשרויות ותשלומים שהעבירו לסוכני מכירות מסוימים שלא עברו את בדיקות הנאותות הפנימיות של החברה. למרות ל- PAC סיימה את קשריה הרשמיים עם סוכני המכירות הללו, כנדרש לפי מדיניות הציות שלה, עובדי החברה המשיכו להשתמש בחשאי בשירותיהם של אותם סוכנים, ע"י כך שהעסיקו אותם כסוכני משנה של חברה אחרת. כפועל יוצא מכך, עובדי החברה הסתירו תשלומים של יותר מ-7 מיליון דולר שהועברו ל-13 סוכני משנה.  

בהודעת הרשויות האמריקאיות צוין כי החברה אמנם לא חשפה מרצונה את ההפרות, אך שיתפה פעולה עם החקירה, ובמסגרת ההסכם התחייבה ליישם בקרות פנימיות מחמירות והסכימה להיות נתונה לפיקוח של מפקח חיצוני, שיבחן את פעולות הציות התאגידי של החברה למשך שנתיים. בנוסף, כמה מהמנהלים הבכירים בחברה שהיו מעורבים בהפרות או ידעו עליהן "הורחקו" (separated ) ממנה. 

פורסם 01-05-2018