ב-25-26 באפריל התקיימה בפריז ועידה בינלאומית בנושא המאבק בטרור של דאע"ש ואל-קאעידה,  בה לקחו חלק נציגי ארגון ה-FATF, הגופים האזוריים של ה- FATF, מדינות ה-G20  והקואליציה הגלובלית נגד דאע"ש, לצד ארגונים בינלאומיים ואזוריים. במהלך הוועידה דנו המשתתפים בדרכים ובאמצעים לחזק את יעילות הצעדים המשותפים בתחום מניעת מימון טרור, על בסיס האמנות וההסכמים הקיימים למאבק בטרור, וכן על בסיס הניסיון והמומחיות שהושגו עד כה במסגרת המאבק המשותף נגד דאע"ש. 

במהלך הוועידה נשא דברים נשיא ארגון ה-Santiago Otamendi, FATF, אשר הדגיש את הצעדים העיקריים שבראיית הארגון מצריכים עבודה נוספת לשם חיזוק המאבק במימון טרור: 

• פער ניכר בין הלכה לפרקטיקה במניעת מימון טרור: ממצאי ההערכה של ה-FATF מראים כי במרבית המדינות קיימים כיום חוקים ורגולציה למניעת מימון טרור, אך בפועל נמצא כי יותר ממחצית המדינות שהתקיימה לגביהן הערכה מאז שנת 2013 אינן מיישמות בצורה אפקטיבית סנקציות כלכליות ממוקדות (targeted financial sanctions) ואינן מקיימות הליכי תביעה והעמדה לדין אפקטיביים בגין עבירות מימון טרור. ה-FATF פועל בתחום זה ע"י חיזוק היכולות והמעורבות של רשויות התביעה ומערכת המשפט, מתוך הכרה בהיותן חוליה מרכזית במאבק נגד גורמים המממנים טרור וביכולת להקפיא את נכסיהם. 

צורך בשיפור שיתוף המידע ברמה המקומית והבינ"ל: בהקשר זה הודגש, בין השאר, כי הבנקים הגדולים משקיעים כמות ניכרת של משאבים למניעת מימון טרור, אך הממשלות השונות חייבות לתמוך בשיתוף מידע עם הסקטור הפרטי ולאפשר לבנקים לשתף מידע בינם לבין עצמם בתחום זה. כמו כן, הודגש הצורך להדק את שיתוף המידע בין רשויות אכיפת החוק, סוכנויות המודיעין והסקטור הפרטי, וכן ברמה הבינלאומית בין יחידות המודיעין הפיננסי. 

פוטנציאל השימוש ב- Fintech במסגרת המאבק במימון טרור: מצד אחד, Otamendi הדגיש בדבריו את הסכנה שפתרונות Fintech ינוצלו ע"י עבריינים וטרוריסטים, ואת הצורך לנקוט פעולות למזעור הסיכונים הללו, ומצד שני ציין כי הטכנולוגיות העומדות בבסיס ה- Fintech מספקות גם הזדמנויות לעקוב אחר נתיבי הכסף של גורמי הטרור, וכן להגביר הכלה פיננסית. הוא הוסיף כי התגובה הרגולטורית השוררת כיום בתחום ה- Fintech, ובכלל זה לגבי מטבעות וירטואליים וקריפטוגרפיים, היא בבחינת "עבודת טלאים" (patchwork), ואמר כי ה-FATF בוחן בימים אלה האם להכניס שינויים בסטנדרטים שלו, כדי לקדם גישה אפקטיבית ויעילה יותר בתחום זה באופן גלובלי. 

נוסף על כך, ארגון ה-FATF בירך על ההצהרה שפורסמה עם תום הוועידה, שבה התחייבו המדינות והארגונים שהשתתפו בה להמשיך ולפעול במשותף לעצירת היכולות הפיננסיות של גורמי הטרור, וציין כי הוא מצפה לראות צעדים קונקרטיים שיתרגמו את ההתחייבויות ברמה הפוליטית לרמת השטח, בהתאם לנקודות לשיפור שהתווה הארגון. 

פורסם 29-04-2018